Prognose volume en samenstelling bedrijfsafval

Titel: Prognose volume en samenstelling bedrijfsafval

Samenvatting: Er zijn een aantal beleidsmaatregelen en/of wet- en regelgeving op het gebied van afval en verpakkingen aangekondigd die een impact (gaan) hebben op de keten voor producten en verpakkingen. Als gevolg hiervan zal onvermijdelijk zowel de samenstelling als het volume van het restafval dat vrijkomt bij KWD-bedrijven veranderen. 
Rijkswaterstaat heeft Royal HaskoningDHV gevraagd een prognose van het toekomstige KWD-restafval op te stellen. Het doel van deze prognose is een analyse van de te verwachten impact van de ontwikkelingen op de samenstelling en het volume van restafval dat vrijkomt bij KWD-bedrijven.

Datum: 24 maart 2021

Auteurs: Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Prognose volume en samenstelling bedrijfsafval

Delen