Hoe gaat het met de koplopergroepen?

Gepubliceerd op 14 december 2020

Corona heeft enorme impact op de bedrijven waarmee programma VANG Buitenshuis samenwerkt. Maar we zien gelukkig ook dat circulaire bedrijfsvoering inmiddels wel stevig op de kaart staat. Want ondanks de tegenslagen door corona zit er bij een aantal sectoren de voortgang goed in.

Koplopergroep hotels

Neem bijvoorbeeld het onderzoek 'hospitality in tijden van corona'. Met de gemeente Amsterdam en de circa 25 deelnemers van de koplopergroep hotels is onderzocht op welke manier de coronamaatregelen effecten hebben op de circulariteit. Zijn er duurzame alternatieven voorhanden? Welke keuzes maak je en hoe informeer je de gasten? En zijn de maatregelen tijdelijk? Het resultaat is een rapport met concrete handvatten dat voor een brede doelgroep interessant kan zijn. Daarom wordt dit rapport zowel op de horecava (1 februari 2021) als in de week van de circulaire economie gepresenteerd. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.

Cultuur

De cultuurinstellingen van de zero waste expeditie laten zien hoe krachtig en flexibel ze zijn. Op een enkeling na zijn bijna alle 40 instellingen nog steeds aan de slag met circulariteit. Vanuit VANG Buitenshuis is het programma wel aangepast aan de nieuwe realiteit. Zo is er door Bureau8080 een digitale sorteerproef ontwikkeld en is er gekeken naar de behoefte en kansen in de groep. Ook is er ruimte gemaakt om meer aandacht te geven aan inkoop. Want wat je niet inkoopt, hoef je ook niet als afval af te voeren. Twee pilotprojecten zijn ingericht om ook naar het gezamenlijk inzamelen van afval te kijken. De instellingen rond het Museumplein zijn daar samen met de gemeente Amsterdam mee gestart. Waar liggen kansen en knelpunten? Wat moet er worden opgepakt en is het haalbaar? Dit soort vragen worden beantwoord om een volgende stap te kunnen zetten. In Den Haag wordt een vergelijkbaar traject gestart waarbij niet alleen cultuurinstellingen maar ook andere partijen zijn betrokken. Uiteraard worden de ervaringen gedeeld.

Restaurants, groothandels, sportclubs en onderwijsinstellingen (MBO/HBO/WO)

Voor sommige partijen waar we mee werken zijn het hele zware tijden. Bijvoorbeeld voor de restaurants. We hebben besloten dat de laatste bijeenkomst met de koplopergroep restaurants in Haarlem en Rotterdam wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Hopelijk gaan ze dan weer open en volop aan de slag en kunnen we verder werken aan de verduurzaming! In de tussentijd is er wel samen met de deelnemers een poster voor in de keuken ontwikkeld en een bijbehorend achtergronddocument. Deze zullen volgend jaar worden verspreid.

Ondanks corona starten we een nieuwe koplopergroep, namelijk de (horeca) groothandels. Tijdens het vooronderzoek hebben we 12 groothandels enthousiast gekregen om deel te gaan nemen en daarnaast een grote groep stakeholders die graag betrokken willen worden bij dit traject. De eerste bijeenkomst zal in januari plaatsvinden.

Recent is ook de tweede bijeenkomst geweest met de koplopergroep hoger onderwijs. Samen met 17 instellingen (MBO/HBO/WO) zijn we inhoudelijk ingegaan op het thema Collectieve afvalinzameling en Ketensamenwerking. Het is een enthousiaste groep die we volgend jaar willen blijven ondersteunen.

En tot slot werken we met een aantal sportclubs en stakeholders aan een tool voor afvalvrije sportclubs. Ondanks dat de sportkantines weer gesloten zijn loopt dit traject door en kunnen de clubs hopelijk gebruik gaan maken van deze tool als ze weer opengaan.

Bekijk ook eens de leuke filmpjes die met ondernemers zijn gemaakt op de site van VANG Buitenshuis onder de verschillende branches.