Kennis op maat over afvalvrije scholen tijdens regiobijeenkomsten

Gepubliceerd op 15 oktober 2020

Afgelopen jaren is veel kennis verzameld en ontsloten over een aanpak voor afvalvrije scholen. Welke stappen kun je nemen? Hoe werkt gedragsverandering? Welke prullenbakken zijn beschikbaar? En talloze inspirerende verhalen van scholen en gemeenten over afval scheiden op school. Al deze informatie is te vinden op de Onderwijspagina van VANG Buitenshuis.

Om de ervaringen en informatie beter te ontsluiten voor het werkveld organiseren we dit jaar in zes gemeenten bijeenkomsten voor gemeenten, Natuur- en MilieuEducatiecentra (NME-centra), schoolbestuur en scholen. Daarnaast werken we in een Community of Practice (CoP) met NME-centra aan productontwikkeling en kennisdeling. Twee regiobijeenkomsten en de eerste CoP-bijeenkomst zijn al geweest.

Elke situatie vraagt maatwerk

Iedere situatie is anders, zo blijkt. Zo ging de bijeenkomst in Sittard over de inkoopvoorwaarden waar de facilitair medewerker van het schoolbestuur mee aan de slag gaat. In Delft kampt een VMBO-school met de gevolgen van door corona gewijzigde lesroosters. De pauzes overlappen niet meer waardoor de scheiding van PMD gestaakt moet worden. Een andere school, in Delft, had vooral behoefte aan praktische tips over hoe ze collega’s mee kunnen krijgen.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen de deelnemers praktische informatie en tips en helpen we mee aan de ontwikkeling van gewenste materialen.

In Assen en Beuningen, waar de volgende bijeenkomsten plaatsvinden, ligt al een aanbod voor afvalscheiding en wordt in de bijeenkomsten aandacht besteed aan het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

Vragen?

Heeft u vragen hierover? Kijk dan op onze Onderwijspagina of neem dan contact op via het contactformulier.