Koplopergroep circulaire hotels – een bron van creatief ondernemerschap

Gepubliceerd op 14 oktober 2020

De koplopergroep circulaire hotels werkt door aan duurzaamheid ondanks alle beperkende maatregelen. Op vrijdag 9 oktober 2020 kwamen de deelnemers online bij elkaar.

Hart onder de riem

Ondanks de moeilijke tijd voor de horecaondernemers was de opkomst bij de bijeenkomst groot. Uiteraard ging het over corona, de maatregelen en hoe dit zijn weerslag heeft op de bedrijven. Het is goed die ervaringen te kunnen delen. Er wordt door de hotels met grote zorg gekeken naar de komende periode. Vanuit VANG Buitenshuis willen we onze waardering uitspreken over de betrokkenheid bij de circulaire economie en de inzet die wordt gepleegd ondanks deze omstandigheden.

Onderzoek ‘Circulaire hotels in tijden van corona’

De afgelopen maanden is er onderzocht welke coronamaatregelen zijn doorgevoerd en welke consequenties dat heeft voor de circulaire bedrijfsvoering in hotels. Aan de hand van zes cases wordt geïllustreerd hoe een meer duurzame keuze kan worden gemaakt in bijvoorbeeld de aanschaf van hygiënezuilen of mondkapjes maar ook is gekeken naar gedrag van gasten. De komende weken wordt dit onderzoek afgerond en de bevindingen zijn zo interessant dat we die graag delen via artikelen en een sessie. Deze sessie vindt begin volgend jaar plaats en is breed toegankelijk, dus niet alleen voor hotels. Houd hiervoor de nieuwsbrief van VANG Buitenshuis in de gaten.

Reinvent Tourism

Reinvent Tourism gaat met een aantal Amsterdamse hotels aan de slag met de vraag: "Hoe kan het hotel waarde toevoegen voor Amsterdam(mers) en inkomen genereren?" Directe aanleiding zijn natuurlijk de gevolgen van de coronacrisis voor de stad en het toerisme. Samen met partners Hotelschool the Hague, gemeente Amsterdam, Amsterdam&partners en de koplopergroep circulaire hotels wordt gezocht naar concrete oplossingen voor een duurzame toekomst. Laat u inspireren via dit filmpje en neem contact op met Reinvent Tourism voor meer informatie.

Vervolg en invulling koplopergroep

Amsterdam koos begin dit jaar een koers waarbij de Donuteconomie van Kate Raworth als uitgangspunt wordt genomen. 
Wat betekent dit voor hotels en bezoekers in de stad? Hoe kan de hotelsector hierop aansluiten? Hoe ziet een hotel van de toekomst eruit? Aan de hand van het donutmodel is tijdens de meeting gestart met de discussie hierover. Dit krijgt zeker een vervolg.

Koplopergroep horeca groothandels van start

Naar aanleiding van een eerdere bijeenkomsten en vragen uit de koplopergroepen hotels en restaurants is er een onderzoek uitgevoerd naar interesse voor een koplopergroep circulaire groothandels. Bijna alle benaderde groothandels hebben positief gereageerd en we hopen dit jaar nog de eerste bijeenkomst te organiseren vanuit VANG Buitenshuis.


Beeld uit het filmpje 'Reinvent Hotel Space' van Reinvent Tourism