Nieuwe pictogrammen maken afvalscheiden nog makkelijker

Gepubliceerd op 15 januari 2020

Wit glas en gekleurd gas

Het is belangrijk om gekleurd glas en wit glas gescheiden in te zamelen. Van de scherven van wit glas kun je zowel gekleurd als wit glas maken, maar van gekleurd glas kun je geen wit glas maken. Vandaar dat er nu pictogrammen zijn voor Glas, Gekleurd glas en Wit glas.

Kleine elektrische apparaten

Gemeenten hebben aangegeven in de publieke ruimte de burgers een duidelijke plek voor afgedankte, kleine elektrische apparaten te willen geven. Enerzijds stimuleert dit nieuwe pictogram op de afvalbakken burgers dit type afval goed te scheiden. Anderzijds wordt het efficiënter voor inzamelaars om deze kleine apparaten te verzamelen.
Bovendien kan dit ook stimulerend werken in de winkel. Bij aankoop van een nieuw klein elektrisch apparaat kan het oude apparaat ter plekke worden ingeleverd.

Luiers en incontinentiemateriaal

Iedereen had, heeft en krijgt met luiers te maken. De fractie ‘luiers en incontinentiemateriaal’ is een omvangrijke en complexe afvalstroom. Naast preventie van dit soort afval staat het correct recyclen van luiers en incontinentiemateriaal hoog op de agenda.

In luiers zitten grondstoffen (kunststoffen, vezels) die volgens het principe van de circulaire economie teruggewonnen moeten worden. Maar met name incontinentiematerialen bevatten ook pathogenen en medicijnresten. Deze risicostoffen mogen uiteraard niet worden verspreid tijdens of na recycling. Er worden dan ook flinke stappen gemaakt bij de ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnieken die dit probleem tackelen.

Gescheiden inzameling van luiers en incontinentiebroekjes vindt plaats bij een toenemend aantal gemeenten en organisaties. Dit is een uitstekende ontwikkeling. Als voorschot op de nabije toekomst – lees introductie van een veilige recyclingmethode - heeft Mijksenaar in opdracht van Rijkswaterstaat speciaal voor luiers en incontinentiemateriaal een pictogram vervaardigd.

De belangrijke aspecten begrijpelijkheid en herkenbaarheid van het pictogram zijn zorgvuldig onderzocht door gedragswetenschappers. De resultaten van het onderzoek zijn uiterst positief:

  • 8 op de 10 respondenten ervaren het pictogram als zeer duidelijk,
  • nagenoeg alle respondenten gooien de luier en het incontinentiebroekje in de bak met het nieuwe pictogram.

Het pictogram voor luiers en incontinentiemateriaal kan onmiddellijk worden gebruikt op alle materialen die met het gescheiden inzamelen van deze fractie(s) hebben te maken.

>> alles over de pictogrammen