Aan de slag met de afvaltool voor sportclubs

Gepubliceerd op 5 oktober 2020

Hoe kun je als sportclub je afval verminderen? Wat hebben de vrijwilligers nodig om hiermee aan de slag te gaan? Hoe krijg je je bestuur, vrijwilligers en leden mee? Deze en nog meer vragen werden besproken tijdens de online bijeenkomst met een aantal sportclubs, gemeenten en andere stakeholders.

Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag van een aantal sportclubs over afvalvermindering en afvalscheiding aan VANG Buitenshuis. Daarnaast werken het ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) samen aan een routekaart verduurzaming voor sportclubs. Genoeg redenen om vanuit VANG Buitenshuis aan de slag te gaan met de sportsector om de hoeveelheid afval te verminderen

In een eerste bijeenkomst in juni is de initiële behoefte in kaart gebracht. De uitkomst hiervan was de vraag naar een afvaltool die samen met de eindgebruikers wordt gemaakt en getest.

Afvaltool

Tijdens de tweede online bijeenkomst met de sportclubs en andere stakeholders zoals gemeenten, ministerie van VWS, VSG, NOC NSF, Rotterdam sport support, de Gelderse sportfederatie, provincie Gelderland, de KNVB en de Groene Club gingen we aan de slag met de vorm en inhoud van een afvaltool.

Verschillende thema's zoals afvalscheiding, afvalpreventie, afvalbakken, gedragsbeïnvloeding en duurzaam inkopen werden uitvoerig met de deelnemers besproken. Welke ervaringen zijn er al? Welke wensen zijn er? Welke problemen worden ondervonden bij de sportclubs bij verduurzaming en welke vragen zijn er? Alle input uit deze sessie wordt nu gebruikt bij het ontwikkelen van de tool. Bijna alle deelnemers willen meewerken aan het testen met de verdere ontwikkeling van de tool, die eind dit jaar beschikbaar komt voor iedereen. Houd hiervoor de nieuwsbrief van VANG Buitenshuis in de gaten.


RWS sport