Internetconsultatie wegwerpplastic start in september

Gepubliceerd op 14 september 2021

Voor bepaalde wegwerpproducten van plastic komen er nadere regels binnen de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Dit gebeurt in het kader van de Europese Single-use plastic-richtlijn. De nationale wetgeving waarin deze richtlijn wordt uitgewerkt, stelt nadere regels aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor wegwerpplastic. Ook komen er nieuwe regels om het gebruik van wegwerpdrinkbekers en –maaltijdverpakkingen te verminderen. Deze nadere regels zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgewerkt in een ministeriele regeling die binnenkort in consultatie gaat.

Internetconsultatie.nl

Stakeholders, producenten en gebiedsbeheerders zoals gemeenten, zijn betrokken geweest bij de uitwerking van de ministeriele regeling in de eerste fase. In de tweede helft van september 2021 vindt de openbare en digitale internetconsultatie plaats via www.internetconsultatie.nl. U kunt deelnemen aan de consultatie via deze site. Als bekend is wanneer de consultatie precies start, dan zullen wij hierover berichten. U kunt ook zelf de internetconsultatie-site in de gaten houden.

Als u behoefte heeft aan meer informatie, kunt u altijd contact opnemen via helpdeskafvalbeheer@rws.nl.

Voor wie is het interessant deel te nemen?

 • Producenten van:
  • drinkbekers en maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik
  • ballonnen
  • vochtige doekjes
  • tabaksfilters
  • maandverband
  • tampons en inbrenghulzen voor tampons
  • verschillende verpakkingen (voedselverpakkingen voor onmiddellijke consumptie, zakjes en wikkels voor onmiddellijke consumptie, drankverpakkingen van ten hoogste 3 liter, drinkbekers, en lichte plastic draagtassen)
 • Instanties die drinkbekers en maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik verstrekken (restaurants, maaltijdbezorging, kiosken, cafés, fast service restaurants, kantoren, festival organisatoren, sportkantines, etc)
 • Consumenten
 • Gebiedsbeheerders

Waarom internetconsultatie?

Het doel van de consultatie is om de ministeriële regeling te toetsen bij een brede groep van betrokkenen en belangstellenden. Gevraagd wordt naar aandachtspunten bij de invoering van de regeling om mogelijke averechtse effecten te identificeren, om vernieuwende ideeën op te halen, om gelegenheid te bieden voor het melden van eventuele zorgen over de regeling en om de regeling potentieel nog te kunnen verbeteren.

Hoe gaat het verder?

De ministeriële regeling met de UPV en de reductiemaatregelen wordt naar verwachting in januari 2022 gepubliceerd. De regeling treedt vanaf 2023 in werking.