Seenons zet afval om naar nieuwe producten

Gepubliceerd op 6 januari 2021

Als het aan Seenons ligt, kan het inzamelen en verwerken van afval een stuk duurzamer. Het bedrijf biedt bedrijven en verenigingen de kans om hieraan bij te dragen. Door middel van de Seenons-app beheren klanten hun afvalstromen én kunnen ze hun eigen afval zelfs terugkopen in een andere vorm, zoals zeep of likeur. Joost Kamermans, een van de oprichters van Seenons, vertelt hoe het bedrijf zijn steentje bijdraagt aan de klimaatdoelen.

Jorn Eiting van Liempt en Joost Kamermans begonnen Seenons in september 2019 vanuit de onvrede hoe de markt in elkaar zit. “Elke dag zie je verschillende vuilniswagens door de straat rijden”, vertelt Kamermans. “Dit komt omdat iedereen een ander contract heeft. Zo zit het systeem in elkaar.” Volgens Kamermans is het nog niet zo makkelijk om dit te veranderen. “Bedrijven willen wel het juiste doen, maar hebben tegelijkertijd te maken met weeffouten uit het verleden”, legt Kamermans uit. “Wat we vandaag de dag heel logisch vinden, is over tien jaar misschien wel weer achterhaald. Tot de jaren ‘90 wisten we bijvoorbeeld niet dat investeren in afvalstorten of verbrandingsovens een slecht idee was. Inmiddels weten we dat het anders moet en dat zaken als CO2-uitstoot en materiaalverlies zwaar wegen.”

Beheren en volgen van reststromen

Die transitie naar duurzamere afval- inzameling en verwerking gaat niet vanzelf. Daarom begeleidt Seenons bedrijven en verenigingen hierbij. Dit doen ze momenteel vooral in Amsterdam en Utrecht en sinds kort ook in Rotterdam. Door middel van de speciaal ontwikkelde Seenons app beheren en volgen klanten al hun afvalstromen. “Klanten melden in deze app welke reststromen ze hebben. Ons algoritme zoekt dan een partij in de buurt die deze reststromen kan afvoeren.“ Seenons bundelt alle reststromen in de regio en zet vervolgens schone logistiek, zoals elektrische wagens en bakfietsen, in om de reststromen duurzaam in te zamelen. “We houden constant in de gaten wat de meest duurzame manier van inzamelen en verwerken is. Als er duurzamere alternatieven komen, bijvoorbeeld een elektrische vuilniswagen, zetten we die in.”

Van afval naar product

Maar het blijft niet alleen bij het duurzaam inzamelen van afval. Seenons zet namelijk ook externe partijen in om de ingezamelde reststromen om te zetten in nieuwe producten, die de klanten ook weer terug kunnen kopen via de app. “Zo maakt Kusala Gifts bijvoorbeeld zeepjes van koffiedrab en olijfolie die over de datum is en gebruikt Dik en Schil sinaasappelschillen voor hun Orangecello likeur. Er nam laatst zelfs iemand contact op die graag het witte deel van sinaasappelschillen wilde hebben om bonbons mee te maken.” Zo maakt Seenons de cirkel rond en wordt CO2- en materiaal besparing gerealiseerd. “Onze filosofie is dat er over 10 à 20 jaar geen afval meer bestaat en dat die vervuilende verwerkingsinstallaties overbodig worden.”

Ambities voor de toekomst

De missie van Seenons is om 100.000 bedrijven restafval-vrij te maken in 2025. Het afgelopen jaar hielp niet mee om dat doel te bereiken. “We hebben zeker last gehad van de coronamaatregelen. Sinds de tweede lockdown is het aantal klanten namelijk gestagneerd, omdat onze klanten dicht waren.” Toch is Seenons niet van plan om het in 2021 rustig aan te doen. “We willen ons ook op grote gebiedsonderdelen gaan inschrijven. We verwachten dat we op het aantal tenders flink kunnen groeien.” Daarnaast hoopt Seenons ook meer te kunnen betekenen voor overheden. “We zien dat grotere bedrijven en overheden inzien dat er een visie nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen, maar dat kun je niet in een dag realiseren. Een opgave waar we gemeenten graag bij willen helpen!”