Cursus Gedragsbeïnvloeding voor facilitaire medewerkers van kantoren een succes

Gepubliceerd op 19 april 2022

Wist u dat je de restafvalbak beter rechts naast je afvalscheidingsbakken zet, omdat mensen van links naar rechts kijken? En dat ca 95% van ons gedrag onbewust is, en u daar dus juist met ‘onbewuste prikkels’ op moet sturen?

Wist u ook dat voor het juiste gedrag, de omgeving ook goed ingericht moet worden? Anders krijg je olifantenpaadjes.

Positief activeren

En niet onbelangrijk: dat je positief moet communiceren en het (doel)gedrag moet benoemen in je communicatie.

Met al deze tips is de kans groot dat u het goede gedrag van uw doelgroep weet te beïnvloeden.

Breng de situatie in kaart

Tijdens de cursus (die in het voorjaar 2022 door Rijkswaterstaat aan 13 kantoororganisaties werd gegeven) leerden de deelnemers dat voor het juiste gedrag allereerst een aantal randvoorwaarden goed moeten zijn.

Als de omgeving goed is ingericht kan je sturen op het juiste bewuste of onbewuste gedrag. Daarvoor is het belangrijk dat je de situatie heel specifiek in kaart brengt:

  • Wie vertoont het ongewenste gedrag?
  • Zijn het alle medewerkers of alleen die ene afdeling?
  • Gebeurt het overal, of alleen op die ene ontmoetingsplek?

En waarom eigenlijk? Misschien wel omdat er juist op die plek geen goede afvalscheidingsmogelijkheid is. Of misschien omdat men het idee heeft dat toch alles bij de afvalinzameling op één hoop gaat!

Customer journey

Cursisten werd gevraagd het doelgedrag voor deze specifieke doelgroep te beschrijven, een zogenaamde customer journey te maken. En zo per stap te achterhalen waar de verbetermogelijkheden zitten. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen de drie bepalende factoren voor gedrag:

  • motivatie
  • capaciteit
  • gelegenheid

Oftewel: willen mensen het gedrag uitvoeren? Weten ze wat ze moeten doen? En: is de omgeving zo ingericht dat het dit juiste gedrag uitlokt?

Vervolg van de succesvolle cursus

In de groep ontstond uitwisseling van ervaringen en ideeën. Deelnemers gaan nu zelf aan de slag met de opgedane kennis en koppelen dit terug tijdens de terugkomdag in mei 2022.

Op 14 en 28 september (9:30 - 12:00) organiseren we de volgende online cursus gedragsbeïnvloeding: Minder bedrijfsafval door gedragsbeïnvloeding. Wilt u meedoen? Er is beperkt plek. Meld u alvast aan of vraag informatie op.


Nieuwsbericht

Op 14 en 28 september is er een nieuwe cursus.

Meld u alvast aan!

"Mijn medewerkers scheiden het afval niet goed. Hoe kan ik ze zich goed laten gedragen?”

“Belangrijk inzicht is dat het vaak een kwestie is van mensen meenemen in het positief bekijken van afval scheiden. Het is niet alleen een kwestie van motiveren, maar ook van positief activeren.”

Deelnemer aan de cursus: “Ik heb geleerd dat het belangrijk is om eerst naar de context van de verandering te kijken en vervolgens pas waar gedragsverandering precies nodig is”.