Informatiekaart inzameling KWD in binnenstedelijk gebied

Gepubliceerd op 6 april 2022

Verschillende (stedelijke) gemeenten zoeken naar oplossingen voor druk op de binnenstad (o.a. congestie en uitstoot) waar ook bedrijfsafvallogistiek aan bijdraagt. Zij zetten verschillende instrumenten om deze problemen te verminderen.

Om hun brede circulaire ambities te bereiken willen deze gemeenten ook vaak afvalscheiding bij bedrijven binnen hun gemeenten bevorderen. Al zijn de instrumenten hiervoor beperkt omdat de verantwoordelijkheid hiervoor bij bedrijven zelf ligt.

Informatiekaart

De informatiekaart Inzameling KWD in binnenstedelijk gebied geeft een overzicht van de diverse instrumenten die gemeenten hebben om – binnen de huidige wet- en regelgeving – richting te geven aan hun beleidsdoelstellingen. En dan specifiek wat betreft de inzameling van het bedrijfsafval van de kantoor-, winkel- en diensten (KWD)-sector in binnenstedelijk gebied.

Zeven oplossingsrichtingen

Dit (basis)document voor gemeenten laat zien wat er mogelijk is en wat andere gemeenten al toepassen. In de vorm van zeven oplossingsrichtingen, waarbij ook aandacht voor de verwachte effecten van een combinatie van oplossingsrichtingen.

De zeven oplossingsrichtingen zijn donderdag 24 maart ook gepresenteerd op het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Grondstoffencongres.

Download: Informatiekaart inzameling KWD in binnenstedelijk gebied. (pdf, 1.6 MB)


Nieuwsbericht