Kring hoger onderwijs bespreekt de nieuwe afvalwetgeving

Gepubliceerd op 15 juni 2022

De duurzaamheidskring hoger onderwijs afval en circulariteit zit regelmatig met elkaar aan tafel omdat ze grote stappen willen zetten op dit gebied. Ze lopen hierbij tegen complexe vraagstukken aan. Door kennis en ervaringen te delen kunnen de instellingen effectiever aan de slag en mogelijk samen projecten opstarten.

De kring had een zevende bijeenkomst in juni 2022, met onder meer als onderwerp de nieuwe afvalwetgeving.

De ontwikkelingen op het gebied van afval en circulariteit gaan snel. Ook de wetgeving blijft hierin niet achter en deze wordt stap voor stap verbeterd om de bestaande uitdagingen aan te pakken.

In deze bijeenkomst kwamen aan bod:

Nieuwe regels voor afvalscheiding

Sinds 2 maart 2021 gelden er nieuwe regels voor afvalscheiding (zie LAP3). Hierdoor is de de lijst met afvalstromen die een organisatie verplicht moet scheiden veranderd. Nieuw is dat de lijst afhankelijk is van de grootte van de organisatie en de totaalhoeveelheid aan afval. Verder zijn er ook regels voor eenmalige stromen. In deze bijeenkomst bespraken we deze verschillen.

Plastic verpakkingen volgen nog

De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen is nog niet verplicht gesteld. Deze stroom wordt namelijk aangevlogen via de UPV. Producenten van verpakkingen moeten zorgen voor een landelijk dekkend systeem voor de kosteloze inname van verpakkingen bij bedrijven. Vanaf 2023 is het mogelijk deze stroom apart af te voeren via Afval Goed Geregeld.

Verbod op eenmalige plastic bekers en maaltijdverpakkingen

Een andere belangrijke wetswijziging die van invloed is op de onderwijsinstellingen, is het aankomende verbod op eenmalige plastic bekers en maaltijdverpakkingen. Voor consumptie ter plekke worden herbruikbare bekers verplicht. Voor consumptie onderweg moet er een extra bedrag gerekend worden voor plastic verpakkingen én moet de to-go-locatie een herbruikbaar alternatief aanbieden.

Gevolgen in de praktijk

De kring nam met elkaar door wat dit in de praktijk voor gevolgen kan krijgen voor de semipublieke onderwijslocaties. Afval in de bakken van de scholen ontstaat namelijk niet alleen binnen de instelling zelf, maar komt vaker van buiten de locatie (de kiosk, de supermarkt). Joep de Hoog van de UvA-HvA benadrukte dit probleem, zij deden uitgebreid onderzoek naar de herkomst van het afval.

De dag werd afgesloten met een inspirerende rondleiding van Rachel Kuijlenburg langs het Living Lab van de HHS.

De volgende sessies

Voor de komende sessies staan er nog genoeg andere onderwerpen rondom het thema afval en circulariteit op de wensenlijst van de onderwijsinstellingen:

  • Hoe kan je bij inkoop al rekening houden met circulariteit?
  • Kan je samen met de ketenpartners in je omgeving over op een herbruikbare beker?
  • Wat kan je verbeteren aan je eigen cateringactiviteiten op de campus?

Onderwerpen van eerdere sessies waren:

Verder voeren we met een deel van de kring naast kennisdelingssessies ook een afvalbenchmark uit.


Nieuwsbericht

De duurzaamheidskring hoger onderwijs afval en circulariteit bestaat uit 18 onderwijsinstellingen uit het hoger onderwijs.

De duurzaamheidskring is geïnitieerd en gefinancierd door het programma VANG-Buitenshuis. Stichting Stimular begeleidt het initiatief.