Onderwijsinstellingen delen succesvoorbeelden van afvalpreventie

Gepubliceerd op 20 oktober 2022

In oktober 2022 kwam de duurzaamheidskring ‘afval en circulariteit’ voor de 8e keer bij elkaar om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Deze bijeenkomst stond in het teken van het thema afvalpreventie.

Afvalpreventie gaat over het voorkomen van afval

Hoe zorg je dat er minder afval in de bak belandt? Dat gaat niet alleen om het de vraag of je zonder het product zelf kan (refuse & reduce; bovenaan de R-ladder). Maar ook om de vraag hoe je kan voorkomen dat de gebruikte producten minder snel in de afvalbak belanden (redesign, re-use, repair, refurbish, remanufacture & repurpose; middenin de R-ladder).

De instellingen bespraken lopende projecten en succesvoorbeelden rondom dit thema.

Afvalverwerker denkt mee over preventie

De Wageningen University and Research (WUR) werkte samen met hun afvalverwerker om de focus van afvalverwerking (recycle & recover; onderaan de R-ladder) te verschuiven naar preventie. Zo werd de afvalverwerker een grondstoffenpartner.

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de WUR voorbeelden van adviezen die ze van deze grondstoffenpartner ontvingen op het gebied van verbeterde afvalscheiding, maar ook over aanbestedingen voor het voorkomen van afval.

Mooi voorbeeld: Billie op gehele campus WUR

Vier jaar geleden begon de WUR voor het eerst met verschillende pilots met de Billiecup, om wegwerpkoffiebekers te voorkomen. Dit is een grote stroom in het totale afval van onderwijsinstellingen. De WUR heeft hierbij ook ketenpartners rondom de campus betrokken. Sinds anderhalf jaar is de Billiecup bij alle restaurants verkrijgbaar. De uitdaging hierbij is dat door de verschillende cateraars per restaurant nog niet overal dezelfde regelingen worden gehanteerd  (aanschaf, inleveren, retourgeld).

De WUR werkt nu aan een eenvormig systeem op de gehele campus, zodat de Billiecup nog meer en beter gebruikt gaat worden in de toekomst.

Ook andere instellingen naar herbruikbare cups

In het kader van de nieuwe SUP-wetgeving (single-use plastics) stappen meer onderwijsinstellingen over op herbruikbare bekers. In opdracht van de HvA/UvA onderzocht Enviu welk systeem het beste bij hen past.

Tijdens deze bijeenkomst lichtte Enviu toe hoe je deze keuze voor de juiste herbruikbare beker kunt maken. Door de verschillende context- en succesfactoren per locatie is er geen “one-size-fits-all” oplossing. Maar er is wel een manier om tot een oplossing te komen die het best bij een instelling past.

Start met kleinschalige pilots om de succesfactoren te ontdekken van kansrijke opties. En deze systemen klaar te maken voor uitrol op de hele campus. De sleutel is om hierbij alle belanghebbenden (zoals studenten, facilitymanagement, cateraars, logistiek, etc.) in kaart te brengen en te betrekken.

De volgende sessies

Voor de komende sessies staan er nog verschillende onderwerpen binnen het thema ‘afval en circulariteit’ op de wensenlijst van de instellingen.:

  • Wat kan je verbeteren aan je eigen cateringactiviteiten op de campus?
  • Kan het sanitair meer circulair?
  • Hoe kies je oplossingen voor duurzaam meubilair?

De kring hoger onderwijs komt in 2023 nog twee keer bijeen om deze vraagstukken te behandelen.

Onderwerpen van eerdere sessies waren:

Afvalbenchmark

Met een deel van de kring voeren we naast kennisdelingssessies ook een afvalbenchmark onderwijsinstellingen uit.


Nieuwsbericht

De duurzaamheidskring bestaat uit 20 instellingen uit het hoger onderwijs. Deze groep zit regelmatig met elkaar aan de tafel omdat ze grote stappen willen zetten op het gebied van afval en circulariteit en hierbij soms tegen complexe vraagstukken aanlopen.

De duurzaamheidskring is geïnitieerd en gefinancierd door het programma VANG-buitenshuis van Rijkswaterstaat. Stichting Stimular begeleidt het initiatief.