NS Stations wint gedragsadvies voor verbeteren afvalscheiding bij retail

Gepubliceerd op 8 maart 2023

Op 10 november 2022 vond de jaarlijkse Inspiratiedag bedrijfsafval plaats in Utrecht. Daar deed een deel van de bezoekers mee aan een workshop gedragsverandering gericht op het beter scheiden van afval.

NS Stations een van de winnaars

Na een stukje theorie en inspiratie over menselijk gedrag, gingen de deelnemers van deze workshop zelf aan de slag met een vraagstuk uit hun eigen organisatie. De oplossingen presenteerden zij vervolgens aan de rest van de bezoekers.

NS Stations was één van de winnaars en kreeg 2,5 uur persoonlijk gedragsadvies van een gedragsexpert van Rijkswaterstaat om hun casus verder uit te werken.

Retailers verleiden om afval (nog) beter te scheiden

NS Stations heeft als ambitie afvalvrije stations in 2040 te hebben. En dat betekent dat ook afval dat in de winkels op de NS stations geproduceerd wordt, zo goed mogelijk gescheiden moet worden. Retailers op stations worden daarom gevraagd om mee te doen met bronscheiding van afval. De scheidingsresultaten zijn niet slecht, maar er is nog genoeg potentie om meer resultaat te behalen.

Uitgebreide probleem- en gedragsanalyse

Om dit uit te zoeken is in een sessie samen met een projectgroep van verschillende NS Stations medewerkers een uitgebreide probleem- en gedragsanalyse uitgevoerd. Deze analyse is essentieel als je een goede, gerichte gedragsinterventie in wilt zetten. Scheiden van papier gaat bijvoorbeeld al erg goed, maar organisch afval blijft nog achter. Zo belandt koffiedrab, wat organisch afval is, nu nog vaak in het restafval.

Gedragsanalyse

Uit de gedragsanalyse kwam o.a. naar voren dat er veel verschillende (tijdelijke) winkelmedewerkers zijn. De winkelmanagers hebben aangegeven dat ze afval goed willen scheiden, maar deze kennis is waarschijnlijk nog niet bij iedereen bekend. Daarbij heeft de retailer niet altijd ruimte, tijd en middelen om afval te scheiden op de plek waar het afval vrijkomt. De schoonmakers op het station halen het afval op en hebben daarbij contact met retailers en kunnen wellicht een rol spelen bij de uitvoering van een interventie.

Mogelijke maatregelen

Samen met het projectteam van NS Stations is gekeken naar mogelijke maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het goed inrichten van de winkels met herkenbare afvalbakken, kleuren en pictogrammen voor een goede afvalscheiding op locatie. Op deze manier is de basis goed op orde en hebben alle winkelmedewerkers, ook de tijdelijke oproepkrachten, een goed ingerichte omgeving die het goede gedrag uitlokt.

Daarbij is communicatie over het ‘hoe’ (bijvoorbeeld koffiedrab hoort bij gft) op de juiste plek essentieel.

Ook maatregelen als het geven van feedback aan retailers over behaalde scheidingsresultaten en het inzetten van de schoonmakers als ambassadeurs kwamen voorbij als kansrijke interventies.

Verder met gedragsinzichten

Al met al: een nuttige sessie waar het projectteam van NS Stations met gedragsinzichten een stapje verder is geholpen in de richting van afvalvrije stations.


Nieuwsbericht