Single Use Plastic of niet? KIDV helpt met zes beslisbomen


Het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) biedt zes beslisbomen aan om voor verschillende verpakkingstypes te beoordelen of deze onder de Single Use Plastics-richtlijn vallen, en of de verpakking voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn.

Het KIDV heeft beslisbomen opgesteld voor de volgende verpakkingstypes:

  • Bestek
  • Drankverpakkingen en drankflessen
  • Drinkbekers
  • Voedselverpakkingen
  • Rietjes
  • Zakjes of wikkels

Ga naar de beslisbomen op de site van het KIDV.


Nieuwsbericht

De Single Use Plastics-richtlijn is onderdeel van de ‘European strategy for plastics in a circular economy’ (Plastic Strategy) van de Europese Commissie, die hiermee de hoeveelheid kunststofafval in oceanen en zeeën terug wil dringen.