Welke compositie maak jij voor je bedrijventerrein?

Gepubliceerd op 22 november 2023

Nederland telt zo’n 3.500 bedrijventerreinen. Ongeveer 40 procent van alle mkb-bedrijven is gevestigd op een bedrijventerrein. Maar hoe kun je deze terreinen verduurzamen? Of hoe zorg je dat zo’n terrein meer circulair wordt? Tijdens de Inspiratiedag van VANG Buitenshuis kwamen drie praktijkvoorbeelden voorbij. Zij delen hoe ze dit voor elkaar krijgen, waar hun uitdaging zit en wat er nog nodig is voor meer circulaire bedrijventerreinen in Nederland.

In een afgebakend gebied zamelt Oscar Circulair met een licht en zero-emissievoertuig bedrijfsafval in. “We halen dagelijks standaard zes stromen op bij al onze aangesloten klanten in een gebied”, legt Elizabeth Wemmenhove uit. “In een lokale grondstoffenhub slaan we dit op en vanuit daar gaat pas een vrachtwagen naar de verwerker rijden. Door alle verschillende stromen zo goed mogelijk te scheiden, red je een heleboel materiaal van de verbrandingsoven.”

Volgens Wemmenhove halveert het percentage restafval in de gebieden van Oscar Circulair in een jaar tijd. “In sommige gebieden gaat het van 60 naar 30 procent in een paar maanden. Dit doen we met afvalcoaches en geven bedrijven inzicht in hun reststromen. Zo zien ze precies waar ze nog op kunnen besparen.”

“Traditioneel zie je ontzettend veel inzamelaars rondrijden. Deze hebben verschillende routes en tijden. Wij lossen dit op met een gebiedsgerichte aanpak waardoor er minder grote vervuilende wagens nodig zijn”, zegt Wemmenhove.

Milieustraat voor bedrijven

In Helmond werkt Mattijs Bouwmans van Bedrijventerreinen Helmond aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Hij is projectmanager bij de grondstoffenrotonde: “Een soort milieustraat voor bedrijventerreinen.” En ook hier is het doel restafval terugdringen. “Soms zie je dat wel 90 procent van het restafval gewoon nog te hergebruiken is. Daarom is het belangrijk om afval beter te gaan scheiden.”

“Samenwerking en volume is hiervoor essentieel. Als bedrijf alleen haal je nooit voldoende volume om het rendabel te krijgen. Maar als collectief haal je dit volume misschien wel. Daarom zoeken we in Helmond naar regionale samenwerking. Op dit moment hebben we pilots gedaan op twee bedrijventerreinen en daar zijn de ondernemers erg enthousiast over.”

Ook Anne Twilt, projectleider duurzame bedrijven bij Greenbiz IJmond, ziet volume als een uitdaging om bedrijfsafval meer circulair te maken. “Uit onderzoek in IJmond bleek dat veel ondernemers hun afval niet scheiden omdat het volume te laag is. Ook spelen ruimtegebrek, kosten en kennis mee.”

Pilot voortzetten

Begin dit jaar rondde Greenbiz IJmond een Europees pilotproject af op bedrijventerrein de Trompet in Heemskerk. In deze pilot werden karton en plasticfolies gescheiden opgehaald en aangeboden voor recycling. “We willen dit graag doorzetten. Maar we onderzoeken nog hoe we dit financieel aantrekkelijk kunnen maken. Op dit moment is verbranden van afval nog veel te goedkoop.”

Zowel Bouwmans als Wemmenhove zijn het hiermee eens. Ook mist Bouwmans transparantie in de afvalbranche: “Ik kan als ondernemer hetzelfde volume afval als mijn buurman produceren, maar toch een ander contract met een andere prijs hebben. Wat wij nu doen, komt aan dit traditionele verdienmodel. Daar proberen veel afvalverwerkers aan vast te houden. Maar laten we in gesprek gaan, ik geloof dat er ook andere verdienmodellen mogelijk zijn.”


Nieuwsbericht

Dit is een verslag van een workshop op de Inspiratiedag Bedrijfsafval 2023.

Op de Inspiratiedag deelden we ervaringen van diverse overheden op het gebied van circulaire bedrijfsvoering. Van gemeente en provincie tot regionaal samenwerkingsverband.

Bekijk de presentatie

Deze presentatie is helaas niet digitoegankelijk, wilt u informatie over de inhoud hebben dan kunt u contact opnemen via vangbuitenshuis@rws.nl