Koplopergroep circulaire hotels Amsterdam

Sinds 2 jaar vindt een groep duurzame hotels in en rond Amsterdam elkaar op het gebied van circulariteit. Op uitnodiging van de gemeente Amsterdam delen ze kennis en hotelservaringen en zetten ze concrete stappen naar een meer circulaire bedrijfsvoering. En dat is een uitdaging want een hotel maakt deel uit van een heel netwerk. Denk aan leveranciers, gasten, afvalinzamelaars en de branche als geheel. Circulaire oplossingen zijn alleen mogelijk als er samenwerking is in dit netwerk. Op de horecava hield een aantal hotels een vlammend betoog over wat wel kan. Alle maatregelen die de 22 hotels uit de koplopergroep inmiddels hebben genomen staan overzichtelijk op een rij.