Innovatieve inzamelaars in beeld

Gepubliceerd op 30 juni 2021

Steeds meer organisaties merken dat de omschakeling naar circulaire economie en meer afvalscheiding een andere benadering van logistiek vraagt. Meer grondstofstromen inzamelen betekent meer logistieke bewegingen en dat kan alleen als het efficiënt en slim gebeurt.

Verschillende partijen spelen hier al goed op in. Daarom hebben we een aantal innovatieve inzamelaars geïnterviewd om zo een beeld te krijgen hoe ze dit oppakken: