Onderzoek afval KWD-sector


Het onderzoek naar het afval van de KWD-sector geeft een beeld van de negen sectoren en subsectoren, belangrijke bedrijfsprocessen en de kansen voor het verminderen van het restafval. Het onderzoek bestaat uit een overkoepelend rapport en negen deelrapporten per sector. Daarnaast zijn in een apart project sorteeranalyses van bedrijfsafval uit de KWD-sector bekeken.

De belangrijkste conclusie is dat het grootste deel van het restafval bestaat uit recyclebare stromen. Er valt veel winst te behalen door:

  • Beter scheiden van GFT/swill, papier en plastic/PMD verpakkingen.
  • Preventie en hergebruik, vooral bij voedselverspilling, wegwerpproducten en grof afval.

Halvering van het restafval lijkt dus goed haalbaar, maar er zijn wel een aantal knelpunten die moeten worden aangepakt. Daar gaan we in het programma VANG Buitenshuis mee aan de slag.

Download de rapporten: