Koplopergroep horecagroothandels

Gepubliceerd 14 december 2023

De koplopergroep horeca groothandel komt regelmatig bij elkaar om informatie en kennis met elkaar te delen. Tijdens deze bijeenkomst stonden twee onderwerpen centraal:

 1. resultaten pilot 'retourlogistiek kunststof productverpakkingen'
 2. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en due diligence .

Pilot retourlogistiek kunststof productverpakkingen

In opdracht van VANG-Buitenshuis inventariseerde adviesbureau CREM welke afvalstromen, waarbij de horecagroothandels een rol spelen, uit milieuoogpunt het meest problematisch zijn.

Emmers sprongen er uit

De kunststof productverpakkingen en dan met name emmers (> 3 liter)  sprongen er in deze inventarisatie uit. Deze verdwijnen bij de klanten van de horecagroothandel in het restafval, terwijl ze goed te recyclen zijn.


Horecagroothandels Gepu in Utrecht en VHC Jongens in Oostzaan pakten de handschoen op en voerden samen met een aantal klanten een pilot uit. Hierbij werd gekeken naar de rol van de horecagroothandel in de retourlogistiek. Fire-off, een aan Dijkstra Plastics gelieerd bedrijf, zorgde voor de verdere verwerking en recycling van de emmers.


De pilot liep van september tot en met november 2023. Aan de hand van interviews met medewerkers van Gepu en VHC Jongens (accountmanagers, logistiek managers en chauffeurs) en hun deelnemende klanten is een nul- en een eindmeting gehouden.

Resultaten pilot

De resultaten van de pilot waren verrassend. De knelpunten die voorafgaand aan de pilot werden voorzien, bleken geen issue! Voorbeelden daarvan zijn:

 • het onvoldoende schoon aanbieden van de verpakkingen
 • de motivatie bij medewerkers van de groothandels
 • de motivatie bij horeca- en cateringklanten
 • het risico van ‘geur’ overdracht naar nieuw geleverde levensmiddelen
 • extra tijd voor logistiek en handling voor chauffeurs
 • extra tijd en kosten voor het op de juiste wijze aanbieden door klanten

De knelpunten die tijdens de pilot naar voren kwamen lagen vooral op uitvoerend niveau. Grootste verbeterpunt is de communicatie tussen de betrokken partijen, op verschillend niveaus:

 • binnen de groothandels
 • tussen de groothandels en hun klanten
 • binnen de horeca-/cateringbedrijven

Deze communicatie-hickups zijn te bestempelen als goed op te lossen kinderziektes en daarmee is opschaling van de pilot kansrijk.

Twee belangrijke aanbevelingen uit de pilot:

 1. zorg voor een toolkit met praktische richtlijnen en heldere communicatiemiddelen
 2. zorg voor een betrokken regisseur / projectleider bij de groothandel met voldoende tijd die het initiatief in goede banen kan leiden.

Vervolg

Gepu en VHC Jongens hebben de smaak te pakken en gaan de pilot stap voor stap uitbreiden. Een aantal andere horecagroothandels uit de koplopergroep kijken of ze daarbij kunnen aanhaken.

De pilot staat niet op zichzelf. Er bestaan meer initiatieven rond de retourlogistiek van emmers. Zo deelde de Verhage Horeca Groep ook hun positieve ervaringen met de koplopergroep.  Dit bedrijf breidt het initiatief binnenkort uit naar alle 43 Verhage vestigingen.

Vang buitenshuis volgt de ontwikkelingen.

IMVO en due diligence en de relevantie daarvan voor horecagroothandels

Jade Boersma van de Sociaal-Economische Raad (SER) gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie over IMVO en ‘due diligence’.

IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en due diligence staat voor: gepaste zorgvuldigheid om ecologische en sociale risico’s in internationale toeleveringsketens van producten te identificeren en adequaat te adresseren.

IMVO en due diligence worden steeds meer wettelijk verplicht, zowel vanuit de EU als door eigen Nederlandse wetgeving. Al van kracht is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dat bedrijven verplicht om over dit soort risico’s transparant te rapporteren.

Een deel van de grote horecagroothandels moet al direct aan deze wetgeving voldoen. Maar ook kleine horecagroothandels, die grote klanten bedienen die aan deze regelgeving moeten voldoen, kunnen hier indirect mee te maken krijgen. Want die klanten zullen informatie over dat soort risico’s van hun toeleveranciers verlangen.

IMVO en due diligence zijn veelomvattende en voor de meeste horecagroothandels nieuwe onderwerpen die door de groep graag wordt gevolgd.


Nieuwsbericht

De koplopergroep horeca groothandel bestaat uit BD-Totaal, Bidfood, Bunzl, Driessen Food, Gepu, Hanos, Sligro, VHC-Jongens, Volfood , Makro en inkoopcombinatie MAXXAM.

Het koplopertraject duurzame horecagroothandel is mogelijk gemaakt door het VANG Buitenshuis programma (Van Afval naar Grondstof).