Horecagroothandels en verduurzamingsopties voor transport en logistiek

Gepubliceerd 14 september 2021

De koplopergroep horecagroothandels kwam op 7 september 2021 voor de derde keer bij elkaar. Deze keer ging het over de kansen en knelpunten bij de verduurzaming van transport en logistiek. Hoe ga je om met korte ketens? Wat mag en kan je van de overheid verwachten? Hoe zit het met logistiek van afvalinzameling? Er werd kennis gedeeld en een discussie werd niet geschuwd.

De koplopersgroep bestaat uit:Actifood, BD-Totaal, Bidfood, Bunzl, Driessen Food, Gepu, Hanos, Hocras, Sligro, VHC-Jongens, Volfood en Zegro.

De ‘first mile’

Hierbij gaat het om de vraag hoe je producten van meerdere producenten efficiënt kunt bundelen. Voor korte ketens is het belangrijk om lokale producenten te professionaliseren en te organiseren. De horecagroothandel kan voor deze first mile regionale ‘boeren’ hubs ondersteunen. Producten van streekboeren worden daar verzameld en waar mogelijk vinden bewerkingsstappen en assemblage plaats.

De horecagroothandel kan voedselproducenten ook adviseren welke producten zij vanuit het perspectief van de consument het beste kunnen produceren: 'ontwikkeling van vraaggestuurde en 100% transparante ketens'.

De ‘last mile’

In 2019 reden Amsterdamse horecadistributeurs gemiddeld zo’n 400.000 km per dag voor de last mile bezorging bij hun klanten. Problematisch zijn vooral leveringen in kleine hoeveelheden, vaak incidenteel, en met half lege wagens.

Het is goed wanneer de horecagroothandel zelf initiatief neemt om dit soort inefficiënte logistiek op te lossen, bijvoorbeeld door elektrisch vervoer, levering door lokale specialisten (‘foodcenters’), platforms om het aanbod aan o.a. streekproducten te bundelen en inkoopbundeling. Gelukkig komen die initiatieven van de grond.

Tijdens de discussie deed een aantal deelnemers de oproep aan gemeenten om voor de toekomstige stadslogistiek heldere kaders te stellen en het aan de horecagroothandel over te laten welke oplossingen daarbinnen het best passend zijn.

Retourlogistiek

De huidige praktijk van afvalinzameling bij de horeca, waarin iedere ondernemer de eigen afvalinzamelaar kiest, is niet efficiënt en leidt tot extra milieubelasting. Alleen in Amsterdam zijn er bijvoorbeeld al zo’n twintig afvalinzamelaars actief die bij verschillende bedrijven dezelfde soort afvalstromen inzamelen.

De horecagroothandel kan helpen om deze afvalinzameling meer circulair te maken door ervoor te zorgen dat klanten zo min mogelijk met afval te maken krijgen of door goed recyclebare materialen te gebruiken (met name verpakkingen). Ook kan de horecagroothandel actief circulaire producten promoten en voor specifieke, goed herbruikbare afvalstromen retourlogistiek verzorgen. De horeca zelf kan collectieve contracten met één afvalinzamelaar afsluiten. Wellicht kan de horecagroothandel dat faciliteren.

Meer weten ?

Neem contact op met Jennifer.van.dijk@rws.nl of Johanna.minnaard@rws.nl