Koplopers horecagroothandel zoeken naar kansen duurzamer assortiment

Gepubliceerd 28 april 2021

Verduurzaming van het food en non-food assortiment stond centraal tijdens de bijeenkomst op 20 april van de koplopergroep circulaire horecagroothandels. Het doel van de bijeenkomst was om de horecagroothandel te informeren en te inspireren en vooral om zaadjes voor vervolginitiatieven te planten. En dat is gelukt!

Drie specifieke onderwerpen stonden centraal tijdens de bijeenkomst:

 • Duurzame korte ketens (door Drees Peter van den Bosch, Taskforce Korte Ketens)
 • Nieuwe wetgeving voor Single Use Plastics (door Sanne Westra, Ministerie I&W)
 • Eiwittransitie (door Jeroen Willemsen, Green Protein Alliance)

Deze onderwerpen zijn van grote relevantie voor de horecagroothandels. Welke rol kunnen zij pakken op weg naar een meer circulaire economie?  Zo benadrukte Drees van den Bosch het belang om voor korte ketens aan te sluiten bij regionale allianties.

Sanne Westra ziet vooral een rol om horecaklanten te informeren en te adviseren over alternatieven voor de Single Use Plastics. Zij roept de groothandels op deel te nemen aan stakeholderconsultaties, waar wordt nagedacht over maatregelen voor het verminderen van wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen.

Jeroen Willemsen geeft aan  dat de horecagroothandel een belangrijke rol kan spelen om het verhaal van producenten die plantaardige producten maken voor de horeca beschikbaar te maken.

Via pollvragen konden de groothandels hun belangstelling om samen te werken aangeven voor verschillende initiatieven:

 • Het programma Biodiversiteit op je Bord, dat Dutch Cuisine en CREM momenteel op verzoek van het Ministerie LNV ontwikkelen. Dit is voortgekomen uit het Deltaplan Biodiversiteitherstel.
 • Het Voedsel Verbindt initiatief van negentien organisaties in Noord-Holland en Flevoland.
 • Activiteiten van de dealmaker voor korte ketens in de provincie Overijssel, waaronder Hallo Boer.
 • Het Tuin van Holland initiatief van de provincie Zuid-Holland.
 • Het Utrecht Food Freeedom initiatief van de provincie Utrecht.
 • Ambities van de provincie Groningen om samen met stakeholders nieuwe initiatieven te nemen op het gebied van korte ketens, de eiwittransitie en natuur-inclusieve landbouw.
 • De subsidieregeling innovatieve concepten in de Agrifood sector van de provincie Gelderland.
 • Ambities van de gemeente Amsterdam om het aandeel voedsel uit korte ketens in 2030 te verhogen naar 20% en om een actieplan te ontwikkelen dat tot doel heeft het aandeel plantaardige producten in het Amsterdamse menu te verhogen naar 60%.

Het is mooi om te zien dat er voor elk initiatief verschillende belangstellenden zijn om samen te werken. In de komende weken wordt hieraan vervolg gegeven.

De koplopergroep groothandels is een onderdeel van het programma VANG buitenshuis De volgende horecagroothandels nemen aan het koplopertraject deel:  BD-Totaal, Bidfood, Bunzl, Driessen Food, Gepu, Hanos, Hocras, Sligro, Udea, VHC-Jongens, Volfood en Zegro.

In de volgende bijeenkomst staat de verpakkingsproblematiek centraal. Wilt u op de hoogte blijven, meld u aan voor de nieuwsbrief VANG Buitenshuis.

deelnemers

Het project wordt in opdracht van VANG Buitenshuis uitgevoerd door adviesbureau CREM in samenwerking met Bas Cloo van Dutch Cuisine.


Deelnemers koplopergroep horecagroothandels

deelnemers