Horeca


Twaalf horecagroothandels werken samen aan verduurzaming

Na een oproep vanuit de horeca zijn twaalf horecagroothandels gestart met het koplopertraject duurzame horecagroothandels. Deze groep groothandels wil de gehele foodserviceketen verduurzamen en pro-actief horecabedrijven helpen dat ook te doen.

De koplopergroep horecagroothandels kwam op 7 september 2021 voor de derde keer bij elkaar. Deze keer ging het over de kansen en knelpunten bij de verduurzaming van transport en logistiek.

Lees het verslag van de derde bijeenkomst.

Single-Use Plastics (SUP)

Hoe om te gaan met eenmalige verpakkingen en disposables in de ‘out-of-home’ markt?

De Europese Commissie heeft een richtlijn opgesteld om de hoeveelheid kunststof afval in oceanen en zeeën terug te dringen. De maatregelen in de zogenoemde SUP-richtlijn gaan over verloren vistuig en kunststof wegwerpplastics waaronder ook verschillende verpakkingen die veel in de horeca worden gebruikt. De ‘single-use plastics’ richtlijn is per 3 juli 2021 van kracht.

Koplopers circulaire hotels en restaurants

Hoe kunnen restaurants en hotels hun bedrijfsvoering circulair maken en afval verminderen? In verschillende koploperstrajecten onderzoeken een groot aantal horeca-ondermers en hotels wat wel en wat niet werkt.

Naar de pagina Restaurants

Naar de pagina Hotels