Horeca


Horecagroothandels werken samen aan verduurzaming

Na een oproep vanuit de horeca zijn twaalf horecagroothandels gestart met het koplopertraject duurzame horecagroothandels. Deze groep groothandels wil de gehele foodserviceketen verduurzamen. En pro-actief horecabedrijven helpen om dat ook te doen.De koplopergroep komt regelmatig bijeen:

De horecagroothandel in tijden van voedselonzekerheid

De koplopergroep duurzame groothandel behandelt diverse aspecten van circulair ondernemen voor de horecagroothandel, Voedselzekerheid stond nog niet op de agenda, maar de actualiteit haalt ons in snel tempo in en we zien de druk op ons mondiale voedselsysteem toenemen.

Dirk Maarten de Haan van BidFood vroegen we naar de mogelijke gevolgen voor de horeca, en daarbij de rol van de groothandel en de samenwerking met afnemers. Kan een duurzamere bedrijfsvoering de sector beter voorbereiden op de onzekerheden in de markt? En hoe dan?

Koplopers circulaire hotels en restaurants

Hoe kunnen restaurants en hotels hun bedrijfsvoering circulair maken en afval verminderen? In verschillende koploperstrajecten onderzoeken een groot aantal horeca-ondermers en hotels wat wel en wat niet werkt.

Naar de pagina Restaurants

Naar de pagina Hotels

Single-Use Plastics (SUP)

Hoe om te gaan met eenmalige verpakkingen en disposables in de ‘out-of-home’ markt?

De Europese Commissie heeft een richtlijn opgesteld om de hoeveelheid kunststof afval in oceanen en zeeën terug te dringen. De maatregelen in de zogenoemde SUP-richtlijn gaan over verloren vistuig en kunststof wegwerpplastics waaronder ook verschillende verpakkingen die veel in de horeca worden gebruikt. De ‘single-use plastics’ richtlijn is sinds 3 juli 2021 van kracht.