Horeca


Verkenning koplopergroep groothandels

horecagroothandelDe  groothandel speelt een cruciale rol bij verduurzaming  van de horeca. Dat bleek uit de koplopergroep circulaire restaurants in Haarlem en Rotterdam. We verkennen daarom nu de mogelijkheden voor een koplopertraject met horecagroothandels.

Single-Use Plastics (SUP)

Hoe om te gaan met eenmalige verpakkingen en disposables in de ‘out-of-home’ markt? De Europese Commissie heeft een richtlijn opgesteld om de hoeveelheid kunststof afval in oceanen en zeeën terug te dringen. De maatregelen in de zogenoemde SUP-richtlijn hebben betrekking op verloren vistuig en kunststof wegwerpplastics, waaronder ook verschillende verpakkingen die veel in de horeca worden gebruikt. De ‘single-use plastics’ richtlijn gaat in per 3 juli 2021.

Koplopers circulaire hotels en restaurants

Hoe kunnen restaurants en hotels hun bedrijfsvoering circulair maken en afval verminderen? In verschillende koploperstrajecten onderzoeken een groot aantal horeca-ondermers en hotels wat wel en wat niet werkt.

Informatie over deze koplopergroepen staat onder speciale pagina over restaurants en hotels.