Afvaleducatie hoger op agenda in het onderwijs

Bent u benieuwd naar wat de behoeften van docenten zijn en wat er speelt in het onderwijs op het gebied van afvaleducatie? Lees dan het onderzoek uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van NederlandSchoon. Docenten hebben maar beperkte tijd en er zijn veel interessante thema’s die vragen om aandacht. Hoe zorgen we er dan toch voor dat afvaleducatie een plek krijgt binnen het onderwijs?

Het onderzoek leverde interessante informatie op. De docenten vinden afval een leuk thema, maar andere thema’s (zoals natuur of energie) vinden ze interessanter. Tijdgebrek is de belangrijkste reden om weinig aandacht te besteden aan afvaleducatie. Daarnaast ervaren docenten dat er een groot educatieaanbod is. Ruim de helft van de docenten ontvangt een paar keer per maand of vaker informatie over gratis lespakketten. De kwaliteit hiervan beoordelen veel docenten niet goed, maar ook niet slecht.

Wat is een goed lespakket?

Een goed lespakket voor het basis- en voorgezet onderwijs sluit aan bij de belevingswereld en interesses van leerlingen en de kerndoelen van het curriculum. Het lesmateriaal is snel inzetbaar en kost weinig voorbereidingstijd. Voor het basisonderwijs is ook een diversiteit aan werkvormen van belang. Het voortgezet onderwijs heeft de voorkeur voor lesmateriaal over een maatschappelijk actueel thema.

Aanbevelingen

In het onderzoek worden naast belangrijke inzicht en ook diverse aanbevelingen gedaan. In de maand mei en juni maken scholen de planning voor het komende schooljaar. Daarom is dit het meest geschikte moment om scholen een keuze te laten maken over de thema’s die ze willen gaan behandelen. April is daardoor een geschikt moment om scholen te informeren over het lesaanbod.

Benieuwd naar het volledige onderzoek?

EU logo RWS logo

Het programma Afval op School is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage vanuit het EFMZV fonds en de Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM)