Eerste hulp bij afval op school


Maak als docent het verschil!

Steeds meer scholen willen aan de slag met afvalscheiding en zwerfafval in en rond de school. Niet alleen de directie, maar ook docenten hebben hierin een belangrijke rol. In de lessen kun je leerlingen basiskennis overbrengen, maar om te zorgen dat leerlingen en collega’s daadwerkelijk in actie komen, is inzetten op gedragsverandering een goede strategie. Hoe pak je dit aan?

Er zijn veel gratis tools beschikbaar en inspirerende voorbeelden van scholen die hier al goed mee bezig zijn om hierbij te helpen.

Wie op school afval wil scheiden en minder zwerfafval op en rond de school wil, heeft vaak een gedragsverandering onder leerlingen en collega’s nodig. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het gaat hier om gedrag dat in de loop van de tijd is ingesleten en een gewoonte is geworden. Wil je hier als docent verandering in brengen? Zorg dan dat je eerst goed in kaart brengt wat je precies wil veranderen, wat het huidige gedrag precies is en wat de leerlingen en collega’s motiveert of tegenhoudt om het gewenste gedrag te vertonen. Het gratis routeboek (beschikbaar op www.afvalopschool.nl/ondersteuning) biedt een aanpak om tot oplossingen te komen voor deze afvaluitdaging. Hoewel de oplossing per school en per uitdaging verschilt, zijn er algemene tips die je kunnen helpen een afvalvrije school te worden. In de volgende alinea’s staan een aantal punten.

Stel gezamenlijk doel

Door met elkaar duidelijk te maken waar de school voor staat en hier acties aan te hangen, maak je het goede gedrag al snel de normaalste zaak van de wereld. De kans dat anderen volgen en mee doen is dan groter. Zorg er voor dat je samen een concreet doel voor ogen hebt, zoals een datum waarop de school afvalvrij is of een quotum voor containers opgehaald zwerfafval. Onderteken dat doel vervolgens gezamenlijk zodat iedereen weet waar jullie voor werken.


Logo Afval op school