Expert in huis voor afvalscheiding en zwerfafval op scholen in uw gemeente

Wilt u graag met scholen in uw gemeente afspraken maken over afvalscheiding en zwerfafval? Uit onderzoek van Rijkswaterstaat en Nederland schoon blijkt dat u meer bereikt als u samenwerkt met afdelingen binnen de gemeente, de afvalinzamelaar en andere betrokkenen. Omdat dit soms niet eenvoudig is bieden wij de maatwerkregeling afvalvrije scholen. Hiermee ontvangt u ondersteuning op maat van een expert op dit gebied.

Deze expert kijkt gedurende enkele dagen met u mee naar uw situatie. In de begeleiding wordt gekeken welke afdelingen contact hebben met de scholen en hoe de inzet kan worden afgestemd. Daarnaast wordt gekeken of de bestaande activiteiten verrijkt kunnen worden met de inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren. Doel van de plannen is dat intern, extern en met de scholen hierover concrete afspraken worden gemaakt.

In de maatwerkregeling afvalvrije scholen hebben we plek voor maximaal 16 geïnteresseerde gemeenten die echt aan de slag willen. Aanmelden voor de maatwerkregeling of meer informatie? Jennifer van Dijk van Rijkswaterstaat is te bereiken via Jennifer.van.Dijk@rws.nl.