Impressieverslag Inspiratieochtend 18 juni 2019 Rijkswaterstaat


Hoe geven we vorm aan de transitie naar minder afval in het onderwijs? Wat zijn de uitdagingen en aan welke knoppen kunnen we draaien. Ruim 25 medewerkers huisvesting en facilitair van scholen en inkooporganisaties deelden hun uitdagingen en ervaringen tijdens de inspiratieochtend ‘Inkoop van afvalscheiding en duurzame verwerking door scholen’ in Utrecht. Resultaat? Een bruisende ochtend met inspiratie, contacten en inzichten.

Foto's bijeenkomst

Presentaties

Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Voor verschillende sectoren zijn al plannen gemaakt. Van het onderwijs wil het ministerie van I&W graag horen wat er leeft, welke oplossingen al zijn gevonden en welke vragen er zijn. Sander van Leeuwen, Ministerie van I&W

Inkoop van gescheiden afvalinzameling is noodzakelijk om leerlingen het juiste gedrag aan te leren met betrekking tot grondstoffen. Gedragsverandering ontstaat door in een goed ingerichte omgeving de juiste dingen aan te leren. Denk aan prullenbakken, posters en voorbeeldgedrag. Alleen dan zijn lessen over afvalscheiding, zwerfafval en plastic soep effectief. Afval scheiden moet normaal zijn en makkelijk worden gemaakt.
>> Download de presentatie (pdf, 180 kB) van Sjoerd Kaarsemaker, Lichte Bries

Circulair inkopen is inkopen op duurzame ambitie. Je legt de focus op de lange termijn in plaats van voor snelle winst te gaan. Dit is een switch in mindset. Kwaliteitsvoorwaarden krijgen een sterkere weging tot wel 90%. Om ‘prijsduikers’ te vermijden kan een plafondprijs worden gesteld. Zo laat je de markt duidelijk zien waar je voor staat’. 
Download de presentatie (pdf, 2.1 MB) van Godard Croon, Copper 8

Gescheiden afvalinzameling is een zoektocht en is zichtbaar in alle sectoren zoals openbaar vervoer, restaurants, MKB en onderwijs. Afvalpreventie en afvalscheiding grijpen in op alle inkoop contracten. Juist in de kleinere stromen is veel winst te behalen voor vermindering van afval. Zoals een collega zei: "Afval is het resultaat van slecht inkopen."
>> Download de presentatie (pdf, 769 kB) van Jacobine Meijer RWS (Rijkswaterstaat)/VANG Buitenshuis

Voor meer dan 100 schoollocaties voert Schoolinkoop een inkooptraject uit voor afvalinzameling. Daarbij willen wij een duurzaam contract afsluiten voor gescheiden inzameling. Wij hebben de inkoop van afval geknipt in extern voor de ophaal en verwerking en intern voor afvalreductie en -scheiding binnen de school. Met goed contractbeheer willen we inzamelaars goede informatie aan scholen laten geven om preventie van afval te stimuleren. Nadenken over inkoopprocessen heeft direct invloed op afval binnen de school. Je brengt de hele keten in beweging met als resultaat minder afval.
>> Download de presentatie (pdf, 469 kB) van Bregt van der Pool, Schoolinkoop

Inkoopproces Schoolinkoop

Welke tips werden er gegeven?

"Als je je directeur of schoolbestuur mee wilt krijgen vraag je eerst ambitie op de grote lijnen, in stappen word je steeds concreter en kun je teruggrijpen op de grotere ambitie voor akkoord."

"Ik ben zelf aan de slag gegaan met kleine stappen. De leerlingen meenemen. De directeur vindt het goed. Ik neem het plastic in de fietstas mee naar huis."

"Als je afval wilt reduceren, moet je het met elkaar doen. Docenten staan tijdens pauzes als ‘lifeguard’ in de aula, letten op de rommel en spreken leerlingen aan. Maar je krijgt ook onverwachte partners (kantine, schoonmaak). Deze kun je betrekken in de realisatie. Ook zij zoeken naar nieuwe manieren om duurzamer te werken en afval te voorkomen."

"Denk eraan: shit in betekent shit out. Goedkope materialen zoals potloden van een voordeelwinkel zijn na een week al kapot. Jammer van de tijd en van het geld. Als je die kosten meeneemt kun je al snel duurzaam inkopen en uiteindelijk kosten besparen."

"Als je de theorie van circulair inkopen wilt toepassen, dan moet je in de praktijk iets gaan doen wat je niet gewend bent. Buiten de kaders van je functie. Dat voelt ongemakkelijk. Het gaat niet meer over kostenbesparing. Duurzame ambities worden leidend."

Afbeelding bio en techno cyclus

Aan deze dag namen deel: STC Group, Ruimte – OK, St Oelbert, ROC Nova College, PC Willibrord, Astronaut Thijs / NME-Atelier, Van Hall Larenstein, Spark the Movement, Anculus, Vereniging van Christelijk Voorgezet Onderwijs (CVO), NMCX educatie, Thorbecke Scholen Gemeenschap (Overkoepelend: OOZ), VBS, Salomo, Lentiz onderwijsgroep, Utrechts Stedelijk Gymnasium, Drenthe College, VGS, Oosterlicht College Nieuwegein, Stedelijk Dalton College Alkmaar, Copper8, Schoolinkoop, VANG Buitenhuis, Lichte Bries, Rijkswaterstaat, Ministerie van IenW


Aan de slag!

Wat is de kleinste stap die je vandaag al kunt zetten?

Deel je ambitie met je collega’s

Betrek je baas en het schoolbestuur

Begin met meer bakken op school

➢ Ga in overleg met je inzamelaar; wat kan beter?

➢ Ga kijken op andere scholen

‘Toolkit inkoop afvalvermindering en duurzame afvalverwerking voor scholen’

In opdracht van Rijkswaterstaat maakt bureau Lichte Bries samen met Copper 8 een toolkit voor scholen en inkopers.

Een verzameling van aandachtspunten, met praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen. Dit najaar presenteren we het product tijdens de slotbijeenkomst van het programma 'Afval op school'.

Heb je voorbeelden of ideeën? Laat het weten via croon@copper8.nl

Interessante links

Inspiratie uit andere sectoren:

Save the date

Inspiratiedag Bedrijfsafval 1/11/2019

Laat u inspireren door mooie praktijkvoorbeelden over het voorkomen en scheiden van bedrijfsafval. Stel uw vragen aan collega’s van verschillende bedrijven en organisaties. En maak kennis met nieuwe technieken op het gebied van afvalvoorzieningen, circulair inkopen en gedragsbeïnvloeding. Meld u alvast aan voor deze dag!