Openbare ruimte


Openbare ruimte_bew

Stappenplan herkenbare afvalscheiding

Bij het introduceren van gescheiden afvalinzameling is het eindpunt het beginpunt. De doelen voor gescheiden afvalinzameling in de buitenruimte moeten aansluiten bij het afvalbeleid als geheel: het terugdringen van restafval en het hergebruik van afval als grondstoffen. Daarom hebben wij voor u een aantal stappen van het afvalscheidingsproces in beeld gebracht. Het accent ligt hierbij op de openbare ruimte.

Bekijk het stappenplan

Tips en ervaringen uit de praktijk

De onderstaande publicaties bundelen de ervaringen van gemeenten die al stappen hebben gezet met afvalscheiding in de openbare ruimte. Er wordt aandacht besteed aan de volgende stappen:

  1. Creëren van draagvlak, motivatie en samenwerking onder initiatiefnemers;
  2. Aandacht voor afvalbakken en gedragsbeïnvloeding bij afvalscheiding;
  3. De logistiek van ophalen en organiseren van de afvalinzameling;
  4. Keuzes voor bron- of nascheiding, afzet van het afval voor recycling.

Download de publicaties over 'Afval scheiden in de openbare ruimte':

Pictogrammen afvalscheiding

Op veler verzoek heeft Rijkswaterstaat standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Deze pictogrammen zijn rechtenvrij beschikbaar gesteld. Het doel is meer afvalscheiding en betere kwaliteit door betere herkenbaarheid en uniformiteit.

Download de pictogrammen

overzicht_ontwerpen_afvalscheiding-01_1