Openbare ruimte


Stappenplan herkenbare afvalscheiding

Bij het introduceren van gescheiden afvalinzameling is het eindpunt het beginpunt. De doelen voor gescheiden afvalinzameling in de buitenruimte moeten aansluiten bij het afvalbeleid als geheel: het terugdringen van restafval en het hergebruik van afval als grondstoffen. Daarom hebben wij voor u een aantal stappen van het afvalscheidingsproces in beeld gebracht. Het accent ligt hierbij op de openbare ruimte.

Bekijk het stappenplan

Tips en ervaringen uit de praktijk

De onderstaande publicaties bundelen de ervaringen van gemeenten die al stappen hebben gezet met afvalscheiding in de openbare ruimte. Er wordt aandacht besteed aan de volgende stappen:

1.  Creëren draagvlak, motivatie en samenwerking onder initiatiefnemers;

2.  Aandacht voor afvalbakken en gedragsbeïnvloeding bij afvalscheiding;

3.  De logistiek van ophalen en organiseren van de afvalinzameling;

4.  Keuzes voor bron- of nascheiding, afzet van het afval voor recycling.

Publicaties 'Afval scheiden in de openbare ruimte':

Schoon strand, daar houdt iedereen van

De gemeente heeft een belangrijke taak in het schoonmaken en –houden van onze mooie stranden. Voorkom je zwerfaval, dan bespaar je veel tijd en geld. Bovendien leidt dit tot meer tevreden strandbezoekers. Schone stranden dragen ook bij aan een schone zee, zonder plastic soep. Met deze checklist laten wij zien hoe je als gemeente zwerfafval op stranden kunt voorkomen.

schone stranden

op een schoon strand2

Pictogrammen afvalscheiding

Op veler verzoek heeft Rijkswaterstaat standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Deze pictogrammen zijn rechtenvrij beschikbaar gesteld. Het doel is meer afvalscheiding en betere kwaliteit door betere herkenbaarheid en uniformiteit.

Download de pictogrammen