Winkels en handel


IM141028BV006 bevoorrading stad 06bew

Winkels en handel

Afvalscheiding is binnen food en non-food winkelketens vaak al goed georganiseerd. Afval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal dat via retourlogistiek op de distributiecentra wordt verzameld. Er zijn nog kansen om afval te voorkomen door minder verpakkingen of meer herbruikbare verpakkingen te gebruiken. In de food winkelketens wordt organisch afval niet apart ingezameld. Dit is nog een kans om de hoeveelheid restafval te verminderen. In overige winkels wordt alleen papier gescheiden ingezameld. Uitbreiden van afvalscheiding en dan met name kunststof verpakkingsmateriaal of PMD heeft een enorm potentieel.

Lees meer over het afval van winkels en handel en de kansen die dit biedt in het onderzoek over de Detailhandel en de Handel.

Verkenning koplopergroep groothandels

De  groothandel speelt een cruciale rol bij verduurzaming  van de horeca. Dat bleek uit de koplopergroep circulaire restaurants in Haarlem en Rotterdam. We verkennen daarom nu de mogelijkheden voor een koplopertraject met horecagroothandels.

horecagroothandel 5