Zorg


Draaiboek Zorg

In het Draaiboek grondstoffen en restafval in de intramurale zorg 2020 wordt duidelijk dat er een wereld is te winnen in hoe er met afvalstromen in de zorg wordt omgegaan. Dit draaiboek helpt zorginstellingen en ziekenhuizen op weg richting een circulaire organisatie en start bij verminderen en voorkomen van afval.

Het draaiboek is samengesteld door Stichting Stimular en Milieu Platform Zorgsector (MPZ) in opdracht van Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling dat er jaarlijks nieuwe kennis en ervaring aan het draaiboek worden toegevoegd.

Green Deal Verduurzaming zorg

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en grondstoffen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden 54 partijen op 27 oktober 2015 de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg'. Deze deal heeft veel in beweging gebracht, meer dan 150 partijen sloten zich aan. Op 10 oktober 2018 is het vervolg met de Green Deal 'Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst' gestart. Deze Green Deal 2.0 heeft als uitdaging: 49% CO2 reductie in 2030 - Circulaire bedrijfsvoering - Medicijnresten uit afvalwater - Gezond makende leefomgeving en milieu.

Luierketen

In het huishoudelijk restafval zit jaarlijks zo’n 200.000 ton luiers en incontinentiemateriaal, dat is ongeveer 8% van het huishoudelijk restafval. Nog eens dezelfde hoeveelheid komt naar schatting als bedrijfsafval vrij bij ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorgcentra. Voor deze afvalstroom bestaat in Nederland op dit moment 1 recyclingmogelijkheid, bij de ARN in Weurt.

Het project Uit de luiers is erop gericht om te komen tot een fysiek en financieel gesloten circulaire keten van productie, gebruik en recycling. Hiervoor is samenwerking gezocht met partners vanuit de hele luierketen.

OLVG heeft een eigen Green Team