Uitvoeringsprogramma VANG-Buitenshuis,voor de periode tot en met 2025

Titel: Uitvoeringsprogramma VANG-Buitenshuis, voor de periode tot en met 2025

Samenvatting: VANG-Buitenshuis richt zich in het dichterbij brengen van de circulaire economie op bedrijven uit de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector). Dit programma is onderdeel van het Van Afval naar Grondstof (VANG) programma van het ministerie van IenW en wordt door de afdeling Circulaire Economie & Afval van Rijkswaterstaat uitgevoerd. VANG-Buitenshuis richt zich sinds 2016 aan het stimuleren van afvalpreventie en afvalscheiding (met name afval wat in samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval) en aan het stimuleren van een circulaire bedrijfsvoering in de KWD-sector.

Een van de doelen van het Uitvoeringsprogramma VANG-Buitenshuis (voor de periode tot en met 2025) is om, in lijn met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, het recyclingsniveau van KWD-afval te verbeteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat meer bedrijven hun afval gaan scheiden. De sector moet meer recyclen en minder afval verbranden, hierdoor kunnen bedrijven grondstoffen hoogwaardiger inzetten en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verlagen. Hiermee levert het programma ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgave van het kabinet. Daarnaast richt VANG-Buitenshuis zich ook op het voorkomen van afval, bijvoorbeeld via inkoop.

Datum: 1 februari 2023

Auteur: Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Document: Uitvoeringsprogramma VANG-Buitenshuis, voor de periode tot en met 2025