Praktijkvoorbeelden


Het opzetten van een circulaire bedrijfsvoering brengt veel uitdagingen met zich mee. Waar begin je? Bij wie moet je zijn? Hoe hebben anderen in jouw sector dit vraagstuk aangepakt? Op deze pagina hopen we je van antwoorden te voorzien.

Theater Lievekamp in Oss

De ambitie: een duurzaam theater met een hart voor de wereld.

Stayokay Hostels

De ambitie: wakker worden in een duurzamer hostel.

Textielinzamelaar

De ambitie: in 2030 moet het percentage restafval verminderd zijn tot 1%.

Kantoorverzamelgebouw Zuidas

De ambitie: 20% restafval met een focus op logistieke optimalisatie.

Wageningen University

De ambitie: 50% minder (abiotische) grondstoffen in 2030.

Universiteit Utrecht

De ambitie: geen nieuw meubilair meer inkopen maar levensduurverlengen en herinzetten.