Stappenplan: naar een afvalvrije organisatie


De eerste stap is gezet, je bent op de goede weg!

Met dit stappenplan kun je een meer afvalvrije organisatie worden. In 6 stappen krijg je inzicht in de afvalstromen van de organisatie, en weet je deze te verminderen en beter te scheiden.

Toelichting stappenplan: waarom en voor wie?

Op dit moment leven we niet in balans met de draagkracht van de aarde. Dat betekent dat we meer grondstoffen gebruiken dan de aarde kan regenereren waardoor we grondstoffen uitputten. Ook stoten we meer schadelijke stoffen uit dan de aarde kan opnemen. Dit is op lange termijn niet houdbaar. De urgentie voor verduurzaming neemt toe: op grote én kleine schaal. Als organisatie kun je hierin een belangrijke bijdrage leveren door te kiezen voor een afvalvrije, meer circulaire organisatie.

Een nieuwe norm

Om een afvalvrije organisatie te worden, is een norm nodig waarbij we minder grondstoffen gebruiken en de waarde ervan zoveel mogelijk behouden tijdens de hele levensloop van de producten en materialen die we inkopen en gebruiken.

Stappenplan op basis van kennis en ervaringen

Met dit stappenplan kun je een meer afvalvrije organisatie worden. De tool is ontwikkeld op basis van kennis en ervaringen in verschillende organisaties uit de cultuursector, de sportsector, kantooromgevingen, horeca, onderwijsinstellingen, etc.

Wat levert het op?

In 6 stappen krijg je inzicht in de afvalstromen van de organisatie, en weet je deze te verminderen en beter te scheiden. Wanneer het stappenplan is doorlopen levert dit het volgende op:

  • Kennis en bewustwording over afvalpreventie, afvalscheiding en een circulaire economie;
  • Inzicht in jouw huidige afval- en grondstoffenstromen;
  • Inzicht in wat er aan producten en grondstoffen wordt ingekocht;
  • Een top 10 van producten die kansrijk zijn om minder of anders in te kopen;
  • Vergroting van het (milieu)bewustzijn bij de medewerkers;
  • Input voor maatregelen op het gebied van afvalpreventie en -scheiding.

Voor wie?

Het stappenplan kan gebruikt worden door iedereen binnen de organisatie; of je nu inkoper, facilitair manager, communicatiemedewerker, afdelingshoofd of duurzaamheid coördinator bent.

Mogelijk gemaakt door VANG Buitenshuis

Het stappenplan is opgesteld door het programma VANG Buitenshuis. Dit programma vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om het restafval dat vrijkomt – en dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval – te verminderen. VANG staat voor 'van afval naar grondstof'. Het doel van dit meerjarenprogramma is minder grondstoffen en spullen te gebruiken, meer afval te scheiden en te recyclen en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.