Update studie: drink- en eetgerei op evenementen

Titel: Update studie: drink- en eetgerei op evenementen

Samenvatting: Deze studie is een update van de eerdere OVAM studie uit 2017, waarin 16 LCA-studies van drinkbeker-systemen in een meta-analyse zijn onderzocht. De update bestaat uit 2 delen.
In deel 1 is er gezocht naar nieuwe levenscyclusanalyses (LCA-studies). Er zijn 9 relevante studies gevonden. Voor consistentie en vergelijkbaarheid is verder dezelfde methodologie gehanteerd als bij de oorspronkelijke OVAM studie. Concluderend geeft de nieuwe meta-analyse niet wezenlijk andere resultaten dan de eerdere OVAM 2017 studie.
In deel 2 is een quickscan LCA uitgevoerd waarbij een beeld geschetst wordt van de verschillende parameters die de milieuscore van bekers en flesjes beïnvloeden. Deze quickscan geeft stakeholders de nodige praktische handvaten om de milieu-impact van cateringmateriaal bij evenementen te verminderen.

Datum: 17-04-2020

Auteur: OVAM

Document: Update studie: drink- en eetgerei op evenementen (pdf, 2.4 MB)