Onderzoek KWD afval, eindrapport

Titel: Onderzoek KWD afval, Eindrapport

Samenvatting: In Nederland zijn steeds meer veelbelovende innovatieve bedrijven actief die zich richten op de gescheiden inzameling van bedrijfsafval.

In opdracht van VANG Buitenshuis tekende Plennid een aantal cases op waarin de wisselwerking tussen innovatieve bedrijven en gemeenten geschetst werd. Het document kan een inspiratie- en kennisdocument zijn voor gemeenten / gemeentelijke inzamelbedrijven.

Datum: maart 2021

Auteurs: Plennid Netherlands B.V. in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Onderzoek KWD afval, Eindrapport (pdf, 4.3 MB)