Hoe krijg je 350 bedrijven op één (afval)lijn?

Duwtje in de rug voor kantoorverzamelgebouw

Het kantoorverzamelgebouw is een bruisende community met circa 350 verschillende bedrijven in het hart van de Amsterdamse Zuidas. Er zitten kleinere organisaties, maar ook grote bedrijven. Met allemaal verschillende activiteiten, idealen en ambities. Bedrijven met ook allemaal een verschillende visie op duurzaamheid en verschillende manieren waarop ze met hun afval omgaan en om willen gaan. De verhuurder beheert de algemene ruimtes en haalt daar ook het afval op, maar de bedrijven zijn voor een groot deel de baas achter hun eigen deur. Zij regelen bijvoorbeeld hun eigen schoonmaak en afvalbakken.

Het kantoorverzamelgebouw heeft de ambitie om al deze verschillende huurders maximaal te stimuleren om hun afval te scheiden en meer circulair te gaan ondernemen. Tot nu toe is er al 40% reductie van restafval gerealiseerd. Het laaghangende fruit is daarmee wel geplukt. Maar de wens om nog meer te bereiken is nog altijd sterk. Dus kan de organisatie wel een duwtje in de rug gebruiken.

Hoe geven we de huurders het juiste zetje?

Natuurlijk zorgt het kantoorverzamelgebouw voor goede faciliteiten om afval te scheiden. Maar, uiteindelijk gaat het erom om dat ze de verschillende huurders het juiste zetje geven om mee te doen. Hierbij lijkt het erop dat bij interventies de voorlopers vanzelf een stukje harder gaan rennen, maar de achterblijvers juist lijken te vertragen. Verder heeft de organisatie de indruk dat vooral jongere ondernemers openstaan voor afvalscheiding. Maar het is niet zeker of deze aannames kloppen. Dus werd aan de slag gegaan met de vraag: hoe krijgen we iedereen mee zodat we de ambities op circulair- en afvalscheidingsgebied waar kunnen maken?

Figuur 1: Zak met restafval uit het kantoorverzamelgebouw.

Zak met restafval uit het kantoorverzamelgebouw.

Wie: Een kantoorverzamelgebouw

Hier werken tien enthousiaste collega’s aan het beheer van zeven panden. Ze werken samen met partners voor verschillende diensten. Voor afvalscheiding deed een partner interventies en maakte voor elk bedrijf een afvalscan.

Gebruikte instrumenten: Safari, dubbele diamant, R-ladder, Stip op de horizon, brainstorm methodes, roadmap, actieplan.

Ambitie: 20% restafval met een focus op logistieke optimalisatie.

Inzicht: door afvalscheiding te koppelen aan energiebesparing ontstaat een financiële prikkel om met afvalscheiding aan de slag te gaan.

Op safari door het gebouw

Om de vraag te kunnen beantwoorden werd er samen met het projectteam eerst naar binnen gekeken: wat willen de huurders en wat drijft hen?

Er werd bijvoorbeeld een ‘safari’ georganiseerd om te kijken hoe de afvalscheiding nu geregeld is en om met huurders te praten. Dat werkt goed, want met de frisse blik van buiten zie je toch andere dingen. Daarbij viel op dat niet alle huurders op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor afvalscheiding. Ja, er wordt gecommuniceerd via onder andere de algemene afvalbakken en nieuwsbrieven, maar dat heeft niet altijd het gewenste effect.

Ook is voor elke huurder apart een afvalscan gemaakt. Dit is in principe een mooie tool als je met afvalreductie aan de slag wil, maar er is nog weinig mee gedaan. De conclusie is dan ook helder: op het gebied van communicatie is winst te behalen.

Spotlight! De actie waarbij het statiegeld voor PET flessen en blikjes aan een goed doel wordt geschonken, werd spontaan door huurders genoemd bij een kort interview.

De stip op de horizon

Om de ambitie van het kantoorverzamelgebouw zichtbaar en werkbaar te maken, werd er een speciaal model gebruikt. Dit model focust zich niet alleen op het einddoel, maar ook op de verschillende acties die naar dit einddoel leiden. Aan de organisatie zelf de taak om dit einddoel te formuleren en vervolgens acties te ontwikkelen om daar te komen. Deze acties zijn zo concreet mogelijk, inclusief: ‘wie doet wat wanneer’, ‘wat zijn de kosten’ en ‘wat willen we bereiken’. Zo ontstaat een gestructureerd actieplan waarmee het kantoorverzamelgebouw direct aan de slag kan

Spotlight! Communicatie over afvalscheiding begint bij de deur. Door bij de eerste contactmomenten de mogelijkheden aan te geven en aantrekkelijk te maken, is de kans groter dat huurders meedoen.

Van aannames naar weten wat er speelt

Eén van de eerste acties in het actieplan is het organiseren van gesprekken over afvalscheiding en circulariteit met vijf grote huurders die relatief veel afval produceren. Er is namelijk geconstateerd dat er veel aannames zijn rond de ambities van huurders. Uit gesprekken met huurders blijkt bijvoorbeeld dat de bereidheid om mee te doen groter is dan verwacht. Ook is het goed om te achterhalen via welke communicatiemiddelen huurders het liefst geïnformeerd willen worden. Als extra handvat wordt de R-Ladder gebruikt. Want reduce en rethink levert meer winst op dan recycle. Dit kan werken als een gespreksonderwerp en eye-opener voor huurders.

En nu door!

Het kantoorverzamelgebouw heeft gewerkt aan de ambitie om beter afval te scheiden. Er is een inventarisatie gemaakt, er zijn acties ontwikkeld, er is een stip op de horizon gezet, er is een actieplan ontwikkeld en een pilotproject gestart. De organisatie gaat nu zelf door: op naar minder afval.


Kantoorverzamelgebouw

Dit is een artikel in het kader van het project Duwtje in de rug naar een circulaire bedrijfsvoering, onderdeel van het programma VANG-Buitenshuis. Design Innovation Group (DIG) heeft dit project uitgevoerd.

Ook geïnteresseerd in een duwtje in de rug?

Meld je nu aan!

Aanvraagformulier kosteloos advies op maat circulaire bedrijfsvoering 2024

Dit artikel is onderdeel van een reeks. Lees hier de andere artikelen:

Gastvrij én afvalvrij gaan samen

Wakker worden in een duurzamer hostel

Hoe maak je een circulaire organisatie duurzamer?