Laatste hobbel bij afvalscheiding op scholen overwonnen

Omdat afval op scholen gekenmerkt wordt als bedrijfsafval, zijn daarvoor in eerste instantie private inzamelaars aan zet.

Als het scholen niet lukt met de private inzamelaars afspraken te maken over afvalscheiding, willen veel gemeenten hierin een rol spelen. Tot nu toe was dat lastig, omdat gemeenten te maken krijgen met wettelijke barrières.

Een overleg tussen de NVRD en de Belastingdienst over de fiscale barrières heeft geleid tot een oplossing die gemeenten / publieke inzamelbedrijven in staat stelt afval op scholen gescheiden in te zamelen.

Lees hierover meer op de website van de NVRD.