'Afval op scholen' volop in beweging


Het veld rondom scholen is op dit moment flink in beweging. Zo heeft de NVRD in april een manifest gelanceerd, gaat de minister in op afvalinzameling bij scholen in een verzamelbrief en ondersteunen we vanuit VANG Buitenshuis de scholennetwerken.

Ondersteuning scholennetwerken

In de afgelopen twee jaar hebben we samen met andere partners gewerkt aan afvalpreventie en afvalscheiding op scholen (primair en voortgezet onderwijs). Samen met een grote groep scholen, Natuur en Milieu Educatie centra (NME), gemeenten, inzamelaars en schoolinkopers is er veel kennis en ervaring opgedaan over afvalreductie en -scheiding. Deze kennis hebben we vastgelegd in handige tool en documenten.

Wilt u als gemeente, afvalinzamelaar of NME centrum aan de slag met scholen op weg naar afvalvrij? Kijk dan op de speciale onderwijspagina, hier kunt u veel informatie en handige documenten en voorbeelden vinden.

Bekijk ook de nieuwe Routekaart gemeenten afvalvrij scholen, deze helpt u op weg, en maakt beslismomenten en keuzes per stap inzichtelijk.

Vanuit VANG Buitenshuis zijn we ook bezig met de voorbereiding voor 6 regionale bijeenkomsten, waarin we onze kennis en ervaring en goede praktijkvoorbeelden gaan delen met het netwerk van gemeente, afvalinzamelaar, NME centrum en scholen.

Manifest

De NVRD (branchevereniging voor publieke inzameling) heeft in april 2020 een manifest gelanceerd waarin handvatten, wensbeelden en overwegingen worden aangedragen om gescheiden afvalinzameling bij scholen en maatschappelijke organisaties mogelijk te maken. (Lees meer hierover)

Verzamelbrief

Minister van Veldhoven gaat op 6 april in een verzamelbrief in op de afvalinzameling bij scholen en KWD-bedrijven. Hierin meldt de minister dat ze het niet wenselijk vindt dat er wordt afgezien van gescheiden inzameling omdat het te duur is. Ze verwelkomt dan ook de initiatieven zoals het hierboven genoemde manifest om hierin verandering aan te brengen. Zelf zal ze in het Landelijk Afval Beheerplan (LAP) de beleidsregels voor afvalscheiding bij bedrijven zo aanpassen dat het op een laagdrempelige manier helder wordt wat er verwacht wordt. Ook wordt de wetgeving voor producentenverantwoordelijkheid aangepast. Vanaf 2023 worden producenten ook verantwoordelijk voor verpakkingsafval afkomstig van bedrijven. Ten slotte wordt er met stakeholders gesproken om afspraken te maken over opschaling van slimme logistieke oplossingen voor bedrijfsafval.  (Lees hier de hele brief)

Vragen?

Heeft u een vraag over de informatie uit deze nieuwsbrief of over hoe u zelf aan de slag kunt gaan? Neem dan contact opnemen met Jennifer.van.dijk@rws.nl.