Regels voor scheiden bedrijfsafval wijzigen

Gepubliceerd op 29 april 2020

Voor bedrijven geldt een wettelijke verplichting om afval te scheiden. De regels staan uitgewerkt in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Deze beleidsregels in LAP3 worden nu gewijzigd. Het doel van deze wijziging is dat het duidelijker en beter uitvoerbaar wordt.

Evaluatie

In de wet staat een lijst met afvalsoorten die bedrijven gescheiden moeten houden. Op deze lijst staan meer dan 100 soorten afval. Een groot deel daarvan is gevaarlijk afval, dat moet altijd gescheiden worden gehouden. In de wet staat ook dat bedrijven verschillende soorten bedrijfsafval niet bij elkaar mogen doen als er in het LAP staat dat scheiden redelijkerwijs gevergd wordt. Deze beleidsregels in het LAP3 zijn geëvalueerd. Daaruit bleek dat ze complex en verouderd zijn en niet goed aansluiten bij de praktijk. Daarom wordt het LAP nu gewijzigd.

Nieuwe opzet

De nieuwe opzet bestaat uit een tabel met afval dat altijd gescheiden moet worden gehouden, omdat het bij specifieke bedrijfsprocessen ontstaat of een specifieke verwerking heeft. Daarnaast is er een kortere tabel met afval dat bij veel bedrijven vrijkomt in de bedrijfsvoering. Dit afval kan in veel kleinere hoeveelheden vrijkomen. Hiervoor is aangegeven in welke gevallen het afval moet worden gescheiden. Ten slotte zijn er een aantal uitzonderingen voor de verplichte afvalscheiding.

Duidelijk en uitvoerbaar

Het doel van de wijzigingen is niet om het beleid strenger te maken, maar om de systematiek te verbeteren. Het moet voor een bedrijf of organisatie duidelijk zijn welke regels gelden en hoe ze daaraan kunnen voldoen. De regels zijn daarnaast zo opgesteld dat een bedrijf zijn situatie kan beoordelen op basis van al beschikbare gegevens.

Inspraak tot 18 mei

De wijzigingen voor het scheiden van bedrijfsafval maken onderdeel uit van de tweede wijziging van LAP3. Hiervoor loopt van 7 april tot en met 18 mei 2020 een inspraakperiode. Via het online zienswijzeformulier kunt u een zienswijze over de voorgenomen wijziging indienen. Op de website LAP3.nl staat de link naar het zienswijzeformulier en de inspraaknotitie met de teksten, kijk voor bedrijfsafval op pagina 70 tot en met 76. De wijziging zal uiteindelijk ingaan op 1 januari 2021.


handen met granulaat