Werkgroep afval voor hoger onderwijs


Negen onderwijsinstellingen gaan kennis en ervaring uitwisselen over het verminderen van afval. De komende periode gaan we kijken hoe we die bijeenkomsten gaan organiseren en welke onderwerpen er aan bod moeten komen. Aanhaken is nog mogelijk.

Vanuit VANG Buitenshuis hebben we een aantal universiteiten benaderd met de vraag of ze interesse hebben om deel te nemen aan een werkgroep speciaal gericht op het verminderen van afval. Negen instellingen, verspreid over Nederland, hebben hier tot nu toe enthousiast op gereageerd.

De komende periode gaan we kijken hoe we die bijeenkomsten gaan organiseren, welke onderwerpen er aan bod moeten komen en welke mooie voorbeelden we al kunnen laten zien.

Wilt u meedoen met afvalvermindering binnen uw instelling? Of heeft u ervaring op dit terrein en kunt u hierover kennis delen? Laat het weten en stuur een mail naar Jennifer.van.dijk@rws.nl.


College