Verkenning koplopergroep groothandel


De groothandel speelt een cruciale rol bij verduurzaming  van de horeca. Dat bleek uit de koplopergroep circulaire restaurants in Haarlem en Rotterdam. We verkennen daarom nu de mogelijkheden voor een koplopertraject met horecagroothandels.

De rol van de groothandel in de keten van horeca, hotels, maar ook bijvoorbeeld in de cultuursector is belangrijk als we naar een circulaire bedrijfsvoering willen werken.

Zaken waar de groothandel invloed op kan hebben zijn verpakkingen (materiaal, hoeveelheid), duurzaam aanbod van producten, efficiëntere logistiek en 'schoner vervoer', voedselverspilling tegengaan en de inzameling van waardevolle grondstofstromen. Ook kan de groothandel een kennispunt zijn voor hun doelgroep en helpen in het maken van duurzamere keuzes.

Tegen deze achtergrond verkennen we nu vanuit VANG Buitenshuis de mogelijkheden om een koplopertraject met aantal horecagroothandels op te zetten.

Bij voldoende interesse zal dit een vervolg krijgen, en gaat er een groep groothandels samen met het veld (leveranciers en afnemers) aan de slag om een stap richting een circulaire economie te zetten. We ondersteunen deze samenwerking dan vanuit het programma.

Bent u werkzaam bij een groothandel en heeft u interesse in dit traject? Neem dan contact op met Jennifer.van.dijk@rws.nl.