12 Rotterdamse sportclubs van start met project Plastic


In Rotterdam werken 12 sportclubs mee aan de duurzaamheidsambities van de gemeente in het project Plastic. Rotterdam Sportsupport organiseert dit samen met de gemeente. Tijdens 3 bijeenkomsten worden de deelnemers geïnformeerd, geïnspireerd en gaan aan de slag met het verminderen van plastic.

Op dinsdagavond 30 maart kwamen de deelnemende sportclubs voor de eerste keer online bij elkaar. Deze avond stond vooral in het teken van informeren van de deelnemers.

Programma

Johan van Herpen van de gemeente Rotterdam vertelde over de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en daarmee de aanleiding van het project Plastic. Na een korte uitleg over het project Plastic zelf gingen de deelnemers de diepte in.

Vanuit het programma VANG Buitenshuis van Rijkwaterstaat werden 2 presentaties verzorgd:

1. In de eerste presentatie vertelde Jennifer van Dijk over 'het stappenplan Sportclubs en afvalpreventie en -scheiding'. Het stappenplan geeft alle betrokkenen bij een sportclub (van bestuur, inkoper en vrijwilliger tot de leden) handelingsperspectieven en inspiratie om aan de slag te gaan met het verminderen en scheiden van afval.

>> Ga naar het stappenplan

2. Tijdens de tweede presentatie werden de deelnemers door Klaas van der Sterren geïnformeerd over de SUP-Richtlijn, de uitbreiding van het statiegeldsysteem en de kansen voor afvalpreventie en hergebruik (zie rechts).

3. Twee leden van Sportclub VOC uit Rotterdam vertelden over hun aanpak naar een plasticvrije sportclub. De plastic bekertjes met limonade in de rust worden verbannen. Daarnaast gaan zij bijvoorbeeld ook een drankendispenser uitproberen om zo plastic flessen te verminderen.

>> Meer informatie

>> Bekijk het filmpje

Beginmeting

Om inzicht te krijgen in de plastic stroom werd de deelnemers vooraf gevraagd  om een document in te vullen met inkoopgegevens over plastic. Deze resultaten worden in het vervolgtraject meegenomen.

Vervolg

De groep komt weer bij elkaar bij de volgende bijeenkomsten:

  • 1 juni: Mijn circulaire club
  • Sept/okt: Resultaatmeting

Project Plastic sportclubs Rdam

SUP-richtlijn

Op 3 juli 2021 wordt de nieuwe SUP-wetgeving (Single Use Plastic) van kracht. Het verbod heeft betrekking op het in de handel brengen van  disposable plastic borden, bestek, rietjes, roerstaafjes voor dranken, EPS foodservice containers, EPS drinkbekers en EPS drankverpakkingen (binnen de EU-lidstaten). Dit betekent dat bestaande voorraden na 3 juli 2021 nog wel gebruikt/opgemaakt mogen worden.

Deelnemende sportclubs Project Plastic

Statiegeld

Op 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem uitgebreid. Er komt dan ook statiegeld op kleine plastic (meestal pet)flessen van frisdranken en waters.