Van afval naar grondstof binnen de sport


De Routekaart verduurzaming sport helpt sportaccommodaties in versneld tempo energieneutraal en groener te maken. Verschillende thema's werden in online sessie behandeld, waaronder ook het verminderen en scheiden van afval op de sportclub. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld om de de sportclubs te ondersteunen.

Tijdens de online Duurzaamheidstour werd in verschillende interactieve sessies een duurzaamheidsroute uitgestippeld om sportaccommodaties binnen de gemeente of regio te verduurzamen.

Routekaart verduurzaming sport

Gemist? Deze webinars zijn terug te kijken zodat u zich alsnog op de hoogte kan stellen en laten inspireren ook aan de slag te gaan!

Webinar Van afval naar grondstof binnen de sport

In dit webinar is door Rijkswaterstaat ingegaan op het programma VANG-Buitenhuis. Vanuit dit programma is een stappenplan ‘Afvalpreventie en afvalscheiding voor sportclubs’ ontwikkeld door Phi Factory. Tot slot is Rijkswaterstaat ingegaan op de regeling voor SUP (Single Use Plastics) en statiegeld die dit jaar van kracht wordt. Het webinar is hier terug te kijken. De afzonderlijke presentaties zijn ook beschikbaar en kunnen hier worden ingezien:

Presentatie van Jennifer van Dijk (VANG Buitenhuis) over het verminderen van bedrijfsafval;

Presentatie van Femke Posthuma (PHI Factory) over het stappenplan afvalpreventie en afvalscheiding voor sportclubs;

Presentatie van Klaas van der Sterren (VANG Buitenshuis) over SUP en statiegeldregeling in 2021.

Overige webinars

De volgende webinars kunt u ook terugkijken op de website van Vereniging Sport en Gemeenten:

  • Milieuvriendelijk beheer grassportvelden
  • CO2 arme sport, aan de slag met de warmtetransitie
  • Circulair denken en handelen in de sport, van inkoop tot financiering
  • Werken aan een klimaat adaptieve sportomgeving
  • Voldoen aan zorgplicht binnen de sport

Meer informatie

Aan de slag met verduurzaming van sportaccommodaties meer informatie voor u als gemeente, sportverenigingen en/of sportondernemer is te vinden op www.duurzamesportsector.nl.