Beslisboom duurzame koffiebeker


Koffiebekers vormen bij uitstek een afvalstroom die zeer zichtbaar is voor studenten, medewerkers en bezoekers van onderwijsinstellingen en roepen dus al snel de nodige vragen en discussies op over duurzaamheid. Daarom heeft VANG Buitenshuis een beslisboom laten ontwikkelen die kennis- en onderwijsinstellingen kan ondersteunen in de keuze voor en het gebruik van een duurzame koffiebeker.

Hoe kies ik een duurzame koffiebeker?

Voor kennis- en onderwijsinstellingen is dit een lastige vraag. Wat vind je als organisatie belangrijk? Wat zijn de mogelijkheden? En waar moet je allemaal rekening mee houden?

De beslisboom helpt je om te kiezen voor (een combinatie van) herbruikbare bekers en/of wegwerpbekers.

In het toelichtingsdocument worden de in de beslisboom opgenomen opties voor hergebruik en de verschillende verwerkingsroutes voor wegwerpbekers (recycling, composteren/ vergisten en verbranding van restafval) nader toegelicht. Naast praktische overwegingen worden voor ieder scenario gedragsbeïnvloedingstips gegeven om koffiedrinkers te stimuleren de gewenste keuzes te maken.