Dossier Afval scheiden op scholen van de NVRD


Afvalscheiding op scholen en bij maatschappelijke organisaties is nog steeds geen gemeengoed. Het belang van afvalscheiding op scholen en maatschappelijk organisaties wordt breed gedragen, maar huidige financiële en wettelijke barrières belemmeren dit. De NVRD is van mening dat scholen en maatschappelijke organisaties hiervan niet de dupe mogen worden en ondersteunt het als scholen en maatschappelijk organisaties willen starten met afvalscheiding.

In dit dossier draagt de NVRD daarom handvatten, wensbeelden en overwegingen aan. Daarnaast geeft de NVRD ook aan waar belemmeringen en obstakels worden ervaren en waar het Kabinet de helpende hand kan reiken.

Voor één van de wettelijke barrières voor gemeenten die besluiten aan de slag te willen met afvalscheiding op scholen is inmiddels in overleg met de Belastingdienst een oplossing gevonden. Onder het kopje Wet- en Regelgeving is hierover meer informatie te vinden.

Tot slot bevat dit dossier een beschrijving van het amendement Schonis (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 267, nr. 13), de motie Van Eijs/Von Martels (2020-2021, 30 175, nr. 366) en de Wakkere Wegwerpers campagne.