Impressie Inspiratieweek Bedrijfsafval 1-4 november 2021


Do you RE-member?

Met veel plezier organiseerden we vanuit VANG Buitenshuis de Inspiratieweek Bedrijfsafval. Met ruim 300 aanmeldingen en dagelijks meer dan 100 deelnemers kijken we terug op een zeer geslaagde week.

Een week met als doel bedrijven aan het denken te zetten en te inspireren. Elke dag stond in het teken van een van de online themasessies: Re-Act, Re-Fuse, Re-Use en Re-Think!

VANG Buitenshuis helpt de kantoren- winkel en dienstensector met het voorkomen en verminderen van bedrijfsafval dat lijkt op huishoudelijk afval.

Tijdens de live kick-off op maandag lichtte Angelique Genemans (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), toe hoe dat in zijn werk gaat. Bovendien riep zij op om vooral mee te doen door vragen te stellen, kennis te delen en te experimenteren via bijvoorbeeld koplopergroepen.

Klaske Kruk (Circularities) benadrukte de urgentie om nu aan de slag te gaan met de circulaire economie. Geen uitstel, maar zelf de handschoen oppakken. En dat is niet moeilijk, daar kan je vandaag mee starten

5Re-fuseRe-Fuse begint met de vraag: is dit product echt nodig?  Je kan afval voorkomen door minder of niet in te kopen.

Afval ontstaat omdat een materiaalstroom door gebruik waarde verliest, transformeert naar waardeloos en uiteindelijk in een container belandt.

Justien Marseille nam ons mee naar een toekomst waarin we materialen meer waarderen. Dat die toekomst nu al ingericht wordt bewees KING (groothandel in o.a. medische producten). De klant wordt ontzorgd, afval blijft bij KING en KING start de dialoog met leveranciers of het product ook zonder onnodig verpakkingsmateriaal op de markt kan komen.

Bij Accenture trok ook de klant aan de bel; deze wilde over op herbruikbare bekers. Een systeemverandering werd doorgevoerd waarbij facilitaire partner ISS nodig was, en waarbij de herbruikbare YoYo cup werd ingezet.

Wil je als bedrijf zelf aan de slag ? Doe mee met een van de instrumenten die daarvoor geschikt zijn. Zo kan je meedoen aan:

Bekijk de volgende presentaties:

Het is spannend als ondernemer om de stap te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering. Niet in de laatste plaats omwille van mogelijke negatieve reacties van klanten en medewerkers. Maar is die angst terecht?

We trapten af met een inspirerende vlog vanuit Hotel Jakarta. Een prachtvoorbeeld hoe je als ondernemer kunt kiezen voor duurzaamheid zonder in te leveren op gebruikerscomfort.

Vervolgens zette Kaj Morel (lector New Marketing bij de Avans Hogenschool) uiteen hoe onze huidige economie afval in de hand werkt en hoe een betekenis economie juist duurzaamheid kan stimuleren. Hij benadrukte daarbij de rol die is weggelegd voor de klant, de ondernemer en zeker ook voor de overheid. Want: doorgaan met business as usual en daarbij het klimaat redden is een illusie.

De sessie werd afgesloten door Philippe Merckx (cateraar van de Vrije Universiteit Brussel) en Emmy van Daele (Mission Reuse). Beide zijn in de praktijk bezig zijn met systeemveranderingen die gaan leiden tot minder bedrijfsafval. Namelijk het gebruik van herbruikbare (koffie)bekers en maaltijdcontainers. De vraag naar take-away zal ook na corona niet meer verdwijnen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat aan deze vraag afvalvrij kan worden voldaan!

Bekijk de presentatie van Kaj Morel (pdf, 2.8 MB)

Waarom is het eigenlijk niet zo eenvoudig om in je bedrijf afval te scheiden en gescheiden op te laten halen? 

In de laatste Re-Think sessie lichtte Marijn Teernstra,(adviseur Rijkswaterstaat) de theorie van logistiek en inzameling van bedrijfsafval toe. Van de knelpunten tot goede voorbeelden in de praktijk.

In een vlog belichtte de innovatieve grondstoffen-inzamelaar Oscar Circulair hoe zij werken voor de bedrijven in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Er is een collectieve hoogfrequente inzamelservice opgezet. Met als resultaat een hoog percentage afvalscheiding en een hoge kwaliteit grondstoffen.

Patricia Dorland, gemeente Amsterdam, ging in op de initiërende en faciliterende rol die een gemeente kan hebben om soortgelijke initiatieven van de grond te krijgen. Want die samenwerking is cruciaal.

Tot slot kwam Peet de Bruijn van InzamelHelden aan het woord, over het per bakfiets op afroep gescheiden inzamelen van bedrijfsafval en huishoudelijk afval.

Kortom: voldoende voorbeelden en aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan voor bedrijven en gemeenten!

Bekijk de presentatie Knelpunten en issues op een rij (pdf, 1.7 MB)

Ook interessant:


foto 2
foto 1