De logistieke en circulaire wereld ontmoeten elkaar


Vanuit de Transitieagenda Consumptiegoederen starten we een project om retourlogistiek in Nederland meer vorm te geven om zo de circulaire economie te stimuleren.

In de middag van dinsdag 31 augustus (15.00-17.00 uur) trappen we dit project 'Circulaire Retourlogistiek' af, tijdens een programma gestreamd vanuit Circl. Met de collectieve kennis van de deelnemers willen we verder vorm geven aan de contouren van dit project.

Tijdens deze middag koppelen we circulaire producenten aan logistieke dienstverleners en kijken hoe zij hun krachten kunnen bundelen om retourstromen slimmer in te richten. Want zonder goed georganiseerde retourketens kan een circulaire economie niet functioneren. Met een panel van wetenschappers vanuit Het Groene Brein en de collectieve kennis uit de zaal proberen we hen dat nodige steuntje in de rug te geven.

In een circulaire economie blijft de waarde van producten, componenten en materialen zoveel mogelijk behouden. Dat kan door ze bijvoorbeeld her te gebruiken, te repareren, op te waarderen of een andere bestemming te geven. In de meeste gevallen moeten de goederen daarvoor eerst naar een andere locatie gebracht worden. Dat is lang niet altijd een vestiging van de voorgaande schakel in de keten, het kan ook om geheel andere partij gaan. De logistiek die hiervoor nodig is ingewikkeld. Soms zijn er bepaalde handelingen nodig zoals sorteren of demonteren, de prijs moet acceptabel zijn en vanzelfsprekend moet het zo duurzaam mogelijk uitgevoerd worden. Uit verhalen van producenten en logistiek dienstverleners blijkt dat zij regelmatig worstelen met deze opgave.

Tijdens deze middag worden fabrikanten en ondernemers met circulaire ambities gekoppeld aan logistieke dienstverleners. Hoe kunnen zij hun krachten bundelen om retourstromen slimmer in te richten? Hoe kunnen ze bouwen aan gezamenlijke verdienmodellen?

U kunt zich opgeven voor de gratis online bijeenkomst op 31-08-2021 bij Circl