Twaalf horecagroothandels werken samen aan verduurzaming


Na een oproep vanuit de horeca zijn twaalf horecagroothandels gestart met het koplopertraject duurzame horecagroothandels. Deze groep groothandels wil de gehele foodserviceketen verduurzamen en pro-actief horecabedrijven helpen dat ook te doen.

Pro-actief de horeca verduurzamen

In de afgelopen jaren vonden met Rotterdamse en Haarlemse restaurants koplopertrajecten duurzame/circulaire horeca plaats. Deze restaurants deden daarin de oproep aan de horecagroothandel om de horeca meer pro-actief te helpen om te verduurzamen. Onder andere door duurzame producten actief onder de aandacht brengen en te promoten. Ook kan de groothandel het verhaal achter duurzame producten en producenten voor de horeca toegankelijk te maken.

Start koplopertraject horecagroothandels

Mede naar aanleiding van deze oproep zijn twaalf horecagroothandels inmiddels een eigen koplopertraject duurzame horecagroothandel gestart. Deelnemers zijn BD-Totaal, Bidfood, Bunzl, Driessen Food, Gepu, Hanos, Hocras, Sligro, Udea, VHC-Jongens, Volfood en Zegro.

Het project wordt uitgevoerd door adviesbureau CREM en het koplopertraject wordt mogelijk gemaakt door het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Duurzame korte ketens

Op 20 april was er een bijeenkomst die in het teken stond van verduurzaming van het food en non-food assortiment. Het doel was om de bedrijven te informeren en inspireren en vooral om zaadjes te planten voor vervolginitiatieven.

Drees Peter van den Bosch gaf namens de Taskforce Korte Keten een presentatie over de laatste ontwikkelingen rondom korte ketens. Hij beschreef onder andere de definitie van korte ketens, de potentiële toegevoegde waarde ervan voor de horeca en de belangrijkste uitdagingen.

Roadmap voor 2030

De Taskforce heeft als doel om in 2030 20% van het voedsel uit Nederlandse korte ketens te laten komen. Daarvoor is een roadmap ontwikkeld. De verdere uitbouw van regionale allianties is daarin een belangrijke sleutel. Drees riep de groothandel op om daarbij aan te sluiten. In veel gevallen is de groothandel immers de logistieke en commerciële schakel tussen producenten en de horeca.

Nieuwe SUP-wetgeving

Sanne Westra van het Ministerie I&W presenteerde de nieuwe wetgeving voor Single Use Plastics (SUP). Dit onderwerp is zeker door de groeiende hoeveelheid afhaal- en bezorgmaaltijden zeer relevant voor de horeca.

De startdatum voor deze nieuwe op EU-richtlijnen gebaseerde wetgeving is 1 juli 2021, maar specifieke maatregelen treden op verschillende momenten in werking. Per 1 juli wordt al wel statiegeld op kleine flesjes geïntroduceerd.

De potentiële rol van de groothandel ligt volgens Sanne vooral in het communiceren met – en adviseren van – de horeca, bijvoorbeeld over voor- en nadelen van alternatieven voor de verschillende soorten SUP’s .

Infographic over de SUP-wetgeving

Over de SUP-wetgeving heeft het ministerie onder andere een infographic ontwikkeld. In het kader van de SUP-regelgeving moet ook de consumptie van wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen verminderen.

Het ministerie wil met diverse stakeholders (waaronder de horecagroothandel) in de periode april - augustus 2021 in gesprek over de wijze waarop dat het beste kan gebeuren. Partijen die geïnteresseerd zijn in meer achtergrondinformatie over SUP of die zich voor deze stakeholderconsultaties willen aanmelden kunnen contact opnemen via sanne.westra@minienw.nl.

Plantaardige eiwitten

In een derde presentatie presenteerde Jeroen Willemsen van de Green Protein Alliance nut en noodzaak van meer plantaardige producten in de horeca. Hij schetste het snel veranderende consumptiegedrag waarin plantaardige eiwitten een steeds belangrijkere rol innemen.

Zo is het aantal mensen dat vegetarisch eet in de afgelopen twee jaar met 150 procent toegenomen. Jeroen benadrukte dat er voor de horecagroothandel onder andere een kans is om het verhaal over de producenten en de producten voor de horeca te faciliteren (story-telling).

Aan de slag?

Tijdens de online bijeenkomst is de horecagroothandel opgeroepen om samen te werken in een aantal concrete initiatieven. Ten eerste met de vraag of zij zich willen aansluiten bij het programma ‘Biodiversiteit op je Bord’ dat Dutch Cuisine momenteel in opdracht van het Ministerie LNV ontwikkelt. Dit initiatief is voortgekomen uit het ambitieuze Deltaplan Biodiversiteitherstel.

Daarnaast werden de bedrijven opgeroepen tot samenwerking in allerlei regionale initiatieven:

  • Het Voedsel Verbindt initiatief van negentien organisaties in Noord-Holland en Flevoland.
  • Activiteiten van de dealmaker voor korte ketens in de provincie Overijssel, waaronder Hallo Boer.
  • Het Tuin van Holland initiatief van de provincie Zuid-Holland.
  • Het Utrecht Food Freedom initiatief van de provincie Utrecht.
  • Ambities van de provincie Groningen om samen met stakeholders nieuwe initiatieven te nemen op het gebied van korte ketens, de eiwittransitie en natuur-inclusieve landbouw.
  • De subsidieregeling innovatieve concepten in de Agrifood sector van de provincie Gelderland.
  • Ambities van de gemeente Amsterdam om het aandeel voedsel uit korte ketens in 2030 te verhogen naar 20% en om een actieplan te ontwikkelen dat tot doel heeft het aandeel plantaardige producten in het Amsterdamse menu te verhogen naar 60 procent.

Tijdens de bijeenkomst werd aan iedere oproep gehoor gegeven door meerdere groothandels. In de komende periode wordt hieraan vervolg gegeven.

Volgende bijeenkomsten

In volgende bijeenkomsten van dit koplopertraject zal de problematiek rond verpakkingen, transport en logistiek en voedselverspilling en afvalmanagement centraal staan.

Dit artikel is geschreven door Victor de Lange (CREM) Bas Cloo (Dutch Cuisine) en gepubliceerd op de website Misset Horeca.