Webinar over internetconsultatie wegwerpplastic


Doe mee aan de online bijeenkomst ‘Webinar internetconsultatie wegwerpplastic’ op maandag 1 november 2021 van 14.00 tot 15.30 uur. Maja Valstar, senior beleidsmedewerker van het ministerie van IenW, licht de Single-use plastic-richtlijn toe en de ministeriële regeling die dit najaar ter inzage komt in een internetconsultatie. Dit webinar is speciaal voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen.

Single-use plastic-richtlijn

Met de Europese Single-use plastic-richtlijn worden in heel Europa maatregelen genomen om wegwerpplastic in het milieu tegen te gaan. Op 3 juli 2021 zijn deze regels in Nederland van kracht geworden. Een aantal regels wordt nog verder uitgewerkt, zoals de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfafval voor bepaalde wegwerpproducten. Dit gebeurt in een ministeriële regeling. Daarin worden ook regels voorgesteld om het gebruik van wegwerpdrinkbekers en maaltijdverpakkingen te verminderen.

Ministeriële regeling

Onder andere VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO en de Unie van Waterschappen zijn betrokken geweest bij de uitwerking van de ministeriële regeling in de eerste fase. In het najaar van 2021 vindt de openbare en digitale internetconsultatie plaats van de voorgestelde ministeriële regeling. Wij ontvangen graag zoveel mogelijk reacties op de concept-ministeriële regeling en nodigen u dus graag uit om uw visie online te geven. U kunt te zijner tijd deelnemen aan de consultatie via www.internetconsultatie.nl. Wij kunnen ons voorstellen dat u, voordat u uw reactie geeft, vragen heeft over de regeling en de internetconsultatie. Daarom organiseren we dit webinar.

Aanmelden kan nu

U meldt zich aan voor het webinar door dit formulier in te vullen. U ontvangt dan volgende week een link naar de bijeenkomst. Kent u andere geïnteresseerden, attendeer hen dan op het webinar. Wij zien u graag op 1 november!

Lees meer over de internetconsultatie.