Re-think

Re-think! In deze sessie deelde Siem Haffmans, werkzaam bij Partners for Innovation en o.a. auteur van het boek “products that flow” zijn kennis op dit gebied van circulaire businessmodellen. Waar zit een verdienmodel? Welke producten kunnen in een herbruikbare verpakking worden geleverd? Welke verpakkingen kunnen beter gescheiden worden ingezameld en gerecycled? Deze vragen kwamen aan de orde in break-out sessies. Het verkleinen van het afvalcontract en verdienen aan reststromen zoals statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes werd als verdienmodel genoemd. Daarnaast noemden deelnemers het vervangen van disposables door herbruikbare materialen/producten als mogelijkheid. Zoek hierbij ook de samenwerking op met partijen die in eerste instantie niet op je netvlies staan. Denk aan huur of leaseconstructies zodat producenten hun materialen weer terug moeten nemen. Maak gebruik van start-ups omdat gevestigde partijen geen verdienmodel hebben op een andere aanpak dan de bestaande. Tenslotte kan men samenwerken op het gebied van logistiek via lokale hubs die producten leveren en reststromen als retourvracht meenemen.

Presentatie

Presentatie Inspiratiedag Re-think (pdf, 1.8 MB)