Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr. 15, 31 maart 2022

Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr. 15, 31 maart 2022

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval en om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering.


Lees de online versie

Lunchlezing op 11 april: beter afval scheiden op school

Tijdens deze online lunchlezing hoort u wat de Helpdesk Schoolafval hierbij voor u kan betekenen. Wie kunnen er allemaal met wat voor soort vragen terecht?

Ook deelt Nanny Ferreira van de gemeente Rotterdam haar ervaring met het opzetten en uitvoeren van de pilot afval scheiden op scholen. Hoe start u zo'n pilot in de gemeente op? Hoe werft u scholen? Hoe voert u het uit en wat is het resultaat?

Leer van ervaring uit de praktijk tijdens deze lunchbijeenkomst. En heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u terecht bij de Helpdesk Schoolafval.

Circulaire restaurants gaan een stap verder

Duurzaam ondernemen is de toekomst, ook voor de horeca. Dit biedt veel kansen, zoals kostenbesparing en een beter imago voor klanten en medewerkers. Maar hoe kan je jouw bedrijf verduurzamen én meer circulair maken?

De Rotterdamse koplopergroep biedt hiervoor nu drie hulpmiddelen aan: een animatie, een handleiding voor duurzame bedrijfsvoering en een poster.

Bekijk en download deze hulpmiddelen op de site van Ondernemen010.

Klanten van verschillende horecazaken in Haarlem kunnen één euro statiegeld betalen voor de WeCup-beker. Deze beker kan vervolgens bij alle deelnemende horecazaken worden hergebruikt of ingeleverd. Een WeCup vervangt ongeveer duizend kartonnen wegwerpbekers en aan het einde van de levensduur is de beker 100% recyclebaar.

De gemeente Haarlem ondersteunt het initiatief van de WeCup vanuit de koplopergroep Circulaire Restaurants

Ervaring met inzamelen kleine PET-flessen op onderwijsinstellingen

Sinds 1 juli 2021 is het statiegeldsysteem in Nederland uitgebreid. Op kleine PET-flessen zit nu ook statiegeld: 15 cent. De flesjes met het statiegeldlogo kunnen worden ingeleverd bij innamepunten zoals supermarkten of andere organisaties die flessen inkopen.

Omdat onderwijsinstellingen veel PET-flesjes verkopen, willen ze de inzameling graag faciliteren. Dit gaat wel gepaard met enkele starthobbels.

Stichting Afvalfonds verpakkingen biedt gratis recycle-systeem aan

Als organisatie of bedrijf kunt u via het inschrijfloket Afval Goed Geregeld uw gescheiden verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval aanmelden voor kosteloze inzameling.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen gaat vanaf 2023 de gescheiden inzameling en recycling van consumentenverpakkingen buitenshuis organiseren.

Een brede groep organisaties zoals zorginstellingen, cultuur, recreatie, sport, horeca, kantoren, scholen, verenigingen, etc. komt hiervoor in aanmerking.

De huidige inschrijfronde loopt tot 18 mei.

Kennissessies: voorkomen en beter scheiden van afval

VANG Buitenshuis en Green Business Club (GBC) werken samen aan het voorkomen en beter scheiden van afval binnen het bedrijfsleven. Onder andere door het organiseren van kennissessies voor deze doelgroep. Een eerste sessie had als onderwerp communicatie en gedrag. Tijdens volgende sessies staan de (on)mogelijkheden van het voorkomen en verwerken van organisch afval centraal.

Meer weten?

Voor de agenda: 4 november Inspiratiedag bedrijfsafval

Vrijdag 4 november organiseert VANG Buitenshuis de jaarlijkse Inspiratiedag Bedrijfsafval. Dit keer live, vanuit het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht, waar we ook op deze locatie kijken hoe er gewerkt wordt aan een circulaire bedrijfsvoering. Het wordt een dag met inspirerende sprekers, prachtige voorbeelden en boeiende verhalen.

Wilt u een onderwerp terugzien in het programma of zelf een bijdrage leveren? Meld het ons via ons contactformulier! Zet u 4 november in de agenda?

In het programma VANG Buitenshuis werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen aan het verminderen van bedrijfsafval wat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.